V sobotu 29. októbra 2022 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022.

Za predsedu Prešovského samosprávneho kraja kandiduje 10 kandidátov. Za poslancov v obvode Kežmarok kandiduje 45 kandidátov. Na poslancov volíme 6 kandidátov.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Por. číslo Meno a priezvisko, titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu Politická strana, koalícia alebo nezávislý kandidát

1 Michal Biganič, PaedDr. 64 manažér Stará Ľubovňa nezávislý kandidát

2 Ján Bync, PhDr., PhD. 60 konateľ Prešov nezávislý kandidát

3 Ľubomír Goliaš 45 stavebný majster Torysa Hnutie Občan Národ Spravodlivosť

4 Michal Kaliňák, PhDr., PhD. 42 riaditeľ kancelárie Prešov HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

5 Filip Kuffa, Ing. et Ing. 35 poslanec parlamentu Kežmarok ŽIVOT - národná strana

6 Milan Majerský, PaedDr., PhD. 51 predseda samosprávneho kraja Levoča Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZA ĽUDÍ

7 Milan Mazurek, Bc. 28 poslanec parlamentu Spišská Belá REPUBLIKA

8 Jozef Mihalčin, Ing. 63 podnikateľ Vranov nad Topľou SRDCE - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov

9 Patrícia Reváková, Mgr. 26 učiteľka, rozhodkyňa v judo Prešov NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

10 Ingrid Tomková, Mgr. 49 zdravotná sestra Prešov Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva kraja:

Por. číslo Meno a priezvisko, titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu Politická strana, koalícia alebo nezávislý kandidát

1 Štefan Bieľak, JUDr. 47 právnik Spišská Belá nezávislý kandidát

2 Bohumil Bohunický 47 podnikateľ Spišská Belá Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZA ĽUDÍ

3 Ľuboš Farkaš, JUDr., Mgr. 50 právnik Veľká Lomnica OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

4 Ján Ferenčák, PhDr., Mgr., MBA 48 primátor mesta Kežmarok HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

5 Tomáš Gemza, Mgr. 40 samostatne zárobkovo činná osoba Rakúsy nezávislý kandidát

6 Milan Glevaňák 33 športový manažér, tréner Kežmarok nezávislý kandidát

7 Ján Horník, Ing. 37 živnostník Huncovce OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

8 Pavel Hudáček 61 starosta obce Lendak Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZA ĽUDÍ

9 Pavol Hurčala 45 vedúci rybolovného strediska Vrbov NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

10 Ondrej Jankura, Mgr. 47 odborný lesný hospodár Kežmarok HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

11 Ján Kapolka, Ing. 60 starosta obce Ľubica Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZA ĽUDÍ

12 Stanislava Kellnerová, PaedDr. 43 starostka, učiteľka Hradisko nezávislý kandidát

13 Michal Kovalčík 33 strojný zámočník Slovenská Ves Slovenské Hnutie Obrody

14 Filip Kuffa, Ing. et Ing. 35 poslanec parlamentu Kežmarok ŽIVOT - národná strana

15 Ján Kuffa 63 sociálny pracovník Kežmarok ŽIVOT - národná strana

16 Ján Kurňava, Ing. 40 primátor mesta Spišská Stará Ves nezávislý kandidát

17 Slávka Lešundáková Kušniráková 45 opatrovateľka Osturňa OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

18 Ľubomír Lizák, Ing. 60 zamestnanec cestovný ruch Kežmarok STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

19 Jozef Majerčak, Ing. 37 projektový manažér, technológ Lendak nezávislý kandidát

20 Gabriel Majlender, Ing. 45 odborný inšpektor Spišská Belá Slovenský PATRIOT

21 Jana Majorová Garstková, Mgr. 41 poslankyňa národnej rady Kežmarok OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

22 Katarína Maliková, Mgr. et Mgr. 52 právnička, pedagogička Kežmarok NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

23 Vladimír Matfiak, Ing. 61 ekonóm Spišská Belá SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko

24 Jozef Matia, Mgr., Bc. 39 viceprimátor mesta Kežmarok HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

25 Milan Mazurek, Bc. 28 poslanec parlamentu Spišská Belá REPUBLIKA

26 Pavol Mrázik, PaedDr., MBA 35 učiteľ Ľubica nezávislý kandidát

27 Pavel Multáň 34 podnikateľ Kežmarok REPUBLIKA

28 Jozef Musala 37 starosta obce Lechnica Slovenská národná strana

29 Ján Neupauer, Mgr. 51 kultúrny referent Lendak nezávislý kandidát

30 Martin Noga 46 bankový poradca Kežmarok Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZA ĽUDÍ

31 Marek Pišta 38 ošetrovateľ Malý Slavkov Strana rómskej koalície - SRK

32 Jozef Pitoňák, PhDr. 26 hlavný štátny radca Rakúsy nezávislý kandidát

33 Matúš Polák, Ing. 36 podnikateľ Kežmarok OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

34 Ján Poliak, Ing. 42 zamestnanec Spišská Belá STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

35 Romana Regitková 27 učiteľka Stará Lesná Slovenský PATRIOT

36 Marta Sabolová, PhDr. 66 dôchodkyňa Kežmarok HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

37 Rastislav Sloveňák 53 starosta obce Stráne pod Tatrami HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

38 Pavol Slovík, MUDr. 59 lekár Spišská Belá nezávislý kandidát

39 Stanislav Susa 30 pracovník súkromnej bezpečnostnej služby Spišská Belá Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

40 Tomáš Šimoňák, Mgr. 38 učiteľ Kežmarok Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZA ĽUDÍ

41 Vladimír Škára, Ing. 60 prednosta Kežmarok nezávislý kandidát

42 Dušan Tokarčík, PaedDr. 50 riaditeľ školy Kežmarok HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

43 Ľubomír Trop 54 hasič Ľubica REPUBLIKA

44 Jaroslav Vaľo, PaedDr. 51 prednosta obecného úradu Kežmarok SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko

45 Andrej Zreľak, PhDr. 32 vedúci odboru okresného úradu Kežmarok Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZA ĽUDÍ

 

Zdroj: psk