Prešovská krajská samospráva spustila nominácie na ocenenie Športovec PSK 2023.  Udelí ho jednotlivcom a kolektívom, ktorí v uplynulom roku dosiahli  doma či v zahraničí mimoriadne športové úspechy.  Do svojej športovej siene slávy tiež uvedie ďalších laureátov. Pre jubilejný 20. ročník oceňovania pritom prijíma nominácie do 11. februára.

Krajské oceňovanie Športovec Prešovského samosprávneho kraja (PSK)  vstupuje do svojho 20. ročníka. Znovu prinesie ocenenie pre najúspešnejších jednotlivcov a športovcov kraja, ktorí sa v roku 2023 postarali o mimoriadne úspechy a z domácich aj zahraničných športovísk priniesli cenné kovy a kvalitné umiestnenia. Nominovať na ocenenie ich môže tiež široká verejnosť, a to do 11. februára 2024.

„Prešovský kraj má skvelých športovcov s úspechmi, ktoré majú častokrát nadnárodný význam a pre nás je česť tieto výsledky a tých, ktorí sa o ne pričinili, oceniť. Šport je to, čo nás spája, čo nás baví, stiera akékoľvek hranice a inšpiruje nás k tomu, aby sme prekonávali svoje možnosti. Preto ma teší, že aj prešovský región športom žije a je s ním spojené veľké množstvo kvalitných, uznávaných a úspešných športovcov a športových kolektívov, ktorí mu robia to najlepšie meno. Dôkazom je aj naša športová sieň slávy s veľkými športovými menami svetového kalibru,“ vyjadril sa v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.

Nominácie na naj športovca PSK 2023 sú otvorené pre celkovo osem z desiatich vyhlásených kategórií. Prešovská župa ich konkrétne prijíma na najúspešnejších športovcov medzi jednotlivcami i znevýhodnenými športovcami a taktiež na najúspešnejšie seniorské i mládežnícke športové kolektívy. Vyhlásené sú aj na najúspešnejšieho trénera kraja, najúspešnejšieho žiaka strednej školy či najväčší talent do 15 rokov. Verejnosť ich môže zasielať aj v prípade kategórie Cena predsedu PSK.

V jubilejnom ročníku si verejnosť znovu zvolí najpopulárnejšieho športovca v internetovom hlasovaní. O ďalších laureátov sa tiež rozšíri Športová sieň slávy Prešovského samosprávneho kraja, ktorú vyhlasovateľ ankety otvoril v uplynulom roku.

Laureátov jednotlivých kategórií z došlých nominácií vyberie už tradične odborná komisia. Aj tento rok ju tvoria aktívni novinári, zástupcovia prešovskej krajskej samosprávy a  Krajského športového centra v Prešove, ktoré je spoluorganizátorom oceňovania. Komisia o ocenených rozhodne na základe stanovených kritérií. V prípade nesplnenia niektorého z nich si však PSK vyhradzuje právo ocenenie neudeliť, resp. nominovaného nezaradiť do verejného hlasovania.

Z kritérií bude presnejšie zohľadňované umiestnenie na medzinárodných a domácich súťažiach, reprezentácia krajiny aj podávanie dlhodobých špičkových výkonov. Pri kolektívoch je to účasť a umiestnenie v európskych aj domácich súťažiach. K dispozícii bude znovu aj pomocné kritérium, ktorým je konkurencieschopnosť jednotlivých športových odvetví.

Nominácie na Športovca PSK 2023 je možné zasielať najneskôr do 11. februára 2024. A to elektronicky na email sportovec@psk.sk alebo poštou na adresu: Úrad PSK, Športovec PSK 2022, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Navrhovateľ spolu s nomináciou doručuje aj údaje nominovaného a jeho krátku športovú vizitku s dosiahnutými úspechmi v roku 2023, klubovou príslušnosťou i zaradením do kategórie. Pripája tiež svoje kontaktné údaje, ako aj súhlas nominovaného so spracovaním osobných údajov. Všetky potrebné formuláre nájde  na webovom sídle PSK www.psk.sk.

Verejnosť spozná ocenených počas slávnostného galavečera, ktorý je naplánovaný na mesiac apríl v Historickej budove Divadla J. Záborského v Prešove. V uplynulom ročníku oceňovania pritom získal titul Športovca PSK zápasník Tajmuraz Salkazanov, ktorý obhájil prvenstvo z roku 2021.

Medzi ocenenými laureátmi sú v doterajšej histórii športovej ankety PSK viaceré ďalšie zvučné športové mená jednotlivcov a kolektívov. Sú to napríklad Peter Hámor, Martin Bajčičák, Arne Kroták či Martin Otčenáš, Jozef Ninis a Jana Vašková. Ako aj Miroslav Haraus, Samuel Andrejčík, Patrik Kuril, Filip Mešár, Marek Karlík, Adam Žampa, Erik Cap aj Slavko Goluža. A zo športových kolektívov hádzanári Tatrana Prešov, hokejisti HK Poprad či zápasníci ZK Vihorlat Snina.  Do Športovej siene slávy PSK boli v minulom roku uvedení významní športovci – Laco Pavlovič, Igor Liba a bratranci Škantárovci.

 

Zdroj: psk