Najlepším stredoškolským časopisom kraja je Gymoš z Bardejova.

V Súťaži stredoškolských časopisov Prešovského kraja získal prvenstvo časopis Gymoš zo Spojenej školy J. Henischa v Bardejove. Ide v poradí už o štvrté víťazstvo na novinárskom podujatí, ktoré sa po vyše ročnej prestávke uskutočnilo opätovne pod garanciou Prešovského samosprávneho kraja.  

Do aktuálneho  8. ročníka novinárskej súťaže, ktorú vyhlasuje PSK v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove (RO SSN) a Krajskou knižnicou P.O. Hviezdoslava, sa tentoraz prihlásilo celkovo 16 stredoškolských časopisov  z 9-ich okresov. Podujatie bolo opäť otvorené pre všetky typy stredných škôl v kraji a ich časopisy v printovej i elektronickej podobne za uplynulé dva školské roky 2019/2020 a 2020/2021.  

„Hoci išlo o nižšie počty prihlásených, po pauze spôsobenej pandémiou je to aj pochopiteľné, redakčné tímy sa nemohli priamo stretávať a pracovali na svojich časopisoch v zmenených podmienkach. Napriek tomu to nevzdali, tvorili a vydávali svoje periodiká a v nich priniesli veľa zaujímavých tém nielen zo života školy, ale aj miestneho života, reflektovali dianie okolo seba i veľké celospoločenské udalosti. A to je veľmi cenné a zaslúži si to náš obdiv,“ uviedol v rámci slávnostného vyhodnotenia predseda PSK Milan Majerský.

Absolútnym víťazom súťaže s plným počtom bodov sa stal časopis Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa z Bardejova, ktorý obhájil najvyššie hodnotenie z predchádzajúceho ročníka a na svoje konto si pripísal už štvrté najcennejšie víťazstvo v tejto súťaži.  O druhé miesto sa podelili dva tituly - Gymploviny z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni a Phase Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. Na tretej priečke skončil časopis Life in the Academy SPŠ – Súkromného gymnázia v Poprade. V zlatom pásme, no už bez „pódiového“ umiestnenia,  sa ocitol časopis Elán, ktorý tvoria študenti SOŠ podnikania služieb, Lipany.  V striebornom pásme skončilo napokon 6 a v bronzovom 5 časopisov.

Odborná porota zložená z aktívnych novinárov, ktorá hodnotila obsah časopisov a ich prepojenie so životom školy a regiónu, rozdala aj špeciálne ceny. Skokanom roka sa stal časopis Vita Strednej zdravotníckej školy v Prešove. Objavom roka je časopis ŠUPA Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku. Najlepšiu titulku má časopis SpeŠnet Strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu Poprad, za kreativitu ocenila porota časopis  Phase Gymnázia Leonarda Stöckela Bardejov a najlepší vizuál mal časopis Elán SOŠ podnikania a služieb v Lipanoch. Mimoriadnu cenu poroty získala Spojená škola, o.z. SOŠ lesnícka Bijacovce za časopis Poddubáčik. Cenu RO SSN Prešov pripadol časopisu Konekt zo SOŠ technickej Poprad.

Okrem cenných rád a odporúčaní od skúsených novinárov získali redakčné tímy od hlavného garanta súťaže - Prešovského samosprávneho kraja vecné ceny, diplomy a najúspešnejšie štyri tituly i finančné príspevky na tvorbu stredoškolských časopisov.  

 

Výsledková listina

 

Zlaté pásmo

1. Gymoš, Spojená škola J. Henischa, Bardejov                               

2. Gymploviny, Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa

    Phase, Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

3. Life IN THE Academy, SPŠ – Súkromné gymnázium, Poprad

Elán, SOŠ podnikania a služieb, Lipany

 

Strieborné pásmo

SpeŠnet, SPŠ techniky a dizajnu, Poprad

Vita, Stredná zdravotnícka škola, Prešov

Konekt, SOŠ technická, Poprad

GYMSURFER (el.), Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov n. Topľou

ŠUPA, Škola umeleckého priemyslu, Svidník

ELBACK (el.), Súkromná SOŠ – ELBA, Prešov

 

Bronzové pásmo

Internátna pavučina, Stredná odborná škola, Svit

Poddubáčik, Spojená škola, o. z. SOŠ lesnícka, Bijacovce

ŠUP na novinky (el.), Škola umeleckého priemyslu, Prešov

POMIMO, SOŠ služieb, Prešov

Newsletter Impulz (el.), SPŠ elektrotechnická, Prešov

 

Špeciálne ocenenia  

Skokan roka:   Vita, Stredná zdravotnícka škola, Prešov

Objav roka:      ŠUPA, Škola umeleckého priemyslu, Svidník

Kreativita:        Phase, Gymnázium Leonarda Stockela, Bardejov

Titulka:             SPeŠnet, SPŠ techniky a dizajnu, Poprad

Vizuál:               Elán, SOŠ podnikania a služieb, Lipany

Cena ROSSN:   Konekt, SOŠ technická, Poprad

Mimoriadna cena poroty:  Poddubáčik, Spojená škola, o. z. SOŠ lesnícka, Bijacovce

 

Zdroj a foto: psk