V rámci Výzvy pre región bolo v okrese Kežmarok z dotácií Prešovského samosprávneho kraja podporených 6 projektov!

V rámci Výzvy pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024 z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) bolo rozdelených 2 mil. EUR. Rozhodlo o tom Zastupiteľstvo PSK na svojom zasadnutí dňa 24. júna 2024.

Podpora sa mohla týkať projektov z nasledovných programov:

Program 1 Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu

Program 2 Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok

Program 3 Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Program 4 Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti.

Na Úrad Prešovského samosprávneho kraja bolo v lehote do 19.2.2024 doručených 173 žiadostí a podporených bolo 68 žiadateľov.

Pre okres Kežmarok z celkovej sumy 2 mil. EUR (podľa počtu obyvateľov) bola určená na rozdelenie suma: 184 925 EUR. Poslanci za tento okres rozhodli o jej rozdelení pre nasledovné projekty (podaných bolo za okres KK 13 žiadostí a podporených 6):

- Obec Tvarožná - Projektová dokumentácia k projektu: Cyklistická cestička kostrovej siete PSK v Tvarožnej - 30 821 EUR

- Mesto Spišská Stará Ves - Rekonštrukcia fitness centra - 60 000 EUR

- Obec Holumnica - Vonkajšie športovisko v obci Holumnica - 15 000 EUR

- Obec Lendak - Tribúna futbalového ihriska - 32 483 EUR

- Obec Rakúsy - Outdoor fitness ihrisko v obci Rakúsy - 15 821 EUR

- Mesto Spišská Belá - Dovybavenie hokejbalovej haly v Spišskej Belej- 30 800 EUR

Aj v roku 2025 sa predpokladá opätovné vyhlásenie Výzvy pre región v rámci PSK!

 

Zdroj a foto: Štefan Bieľak