Most spájajúci Štrbu s miestnou časťou Tatranská Štrba prejde rekonštrukciou. Prešovský samosprávny kraj (PSK) pôvodný vyše 90-ročný objekt nad železničnou traťou kompletne zbúra a nahradí ho novým premostením. Stať by sa tak malo do konca tohto roka. Do stavebných prác investuje 3,2 mil. eur.

Kraj spúšťa významnú investičnú akciu v okrese Poprad za bezmála 3,2 milióna eur. Prinesie rekonštrukciu jedného z najstarších mostov, vybudovaného ešte v roku  1932, ktorý vedie ponad hlavnú železničnú trať v Štrbe. Komplexnú sanáciu si vynútil jeho zlý stavebno-technický stav kategorizovaný v šiestom stupni zo siedmich. Do novembra 2024 by ho mal vymeniť nový objekt aj s chodníkmi, ktorý postaví firma Strabag. Stavbu už tradične dozoruje Správa a údržba ciest PSK.

 

„Obec Štrba potrebuje dopravné prepojenie, ktoré bude bezpečné a kvalitné, a preto prostriedky, ktoré kraj na tento účel vyčlenil, budú určite použité účelne a efektívne. Zatiaľ sú to úverové zdroje, avšak po vyhlásení výzvy a schválení na Rade partnerstva na to použijeme európske štrukturálne fondy. Most sme riešili už dlhšiu dobu a vnímali sme, že jeho oprava je nevyhnutná, preto aj touto cestou ďakujem krajským poslancom, že sme našli financie na jeho modernizáciu. Aj keď investícia prinesie viaceré obmedzenia, obchádzky i výluky, verím, že s trpezlivosťou a pochopením  situáciu zvládne aj verejnosť a motoristi,“ ozrejmil počas stredajšieho (6.3.) odovzdávania stavby zhotoviteľovi predseda PSK Milan Majerský.

Pôvodný objekt sa bude demolovať zvrchu, následne rezať a odoberať žeriavmi. Odstránia sa podporené konštrukcie spod starého mosta a založí sa spodná stavba nového mosta. Nasledovať bude debnenie, vystužovanie aj betonáž, neskôr osadenie oceľovej nosnej konštrukcie a výstavba mostných kužeľov. V rámci prác sa opraví aj priľahlý úsek cesty tretej triedy a vybudujú sa nové chodníky pre peších i verejné osvetlenie.

„Prvé návrhy na rekonštrukciu tohto mosta sa začali už pred tromi rokmi a ja som rád, že tohto roku sa postaví a že sa to stihne ešte pred zimou. Určite nás práce obmedzia, lebo most sa uzavrie a začne sa tvrdá realita dňa. Preto posledné dni riešime najmä otvorené problémy, ktoré s tým súvisia, a to sú náhradné autobusové spoje a kadiaľ budeme do obce chodiť. Bude to síce z východnej strany od Svitu a zo západnej cez Važec zachádzka, ale v záujme výmeny starého objektu za nový je to potrebné,“ doplnil starosta Štrby Michal Sýkora.

Novovybudovaný mostný objekt sa bude rekonštruovať v dĺžke 24 metrov a priľahlý úsek cesty v dĺžke 0,15 km. Po vybudovaní bude mať premostenie parametre, ktoré vyžaduje súčasná slovenská norma. V úseku novovybudovaného mostného objektu sa pritom zrealizuje aj nové trakčné vedenie ŽSR.

Počas naplánovaných stavebných prác dôjde v úseku k presmerovaniu dopravy z cesty III/3060 v mieste mosta na dočasnú obchádzkovú trasu po ceste III/2343 cez obec Lučivná, ako aj k obmedzeniam na železničnej trati.

 

Zdroj a foto: psk