Pracovné výjazdy predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského pokračujú. Po dvojmesačnej letnej prestávke zavítal župan do okresu Poprad.

Doprava, školstvo, sociálna oblasť, ale aj rozvoj regiónu – to boli hlavné témy stredajšieho (18. 9.) stretnutia predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského so zástupcami obcí, organizácií a podnikateľského sektora v Poprade.

Župan hovoril najmä o podpore regiónu, ale aj o plánoch a víziách. Do diskusie sa zapojili aj krajskí poslanci v okrese či odborníci z Úradu PSK. Najviac otázok smerovalo, tak ako aj v predchádzajúcich okresoch, na cestnú infraštruktúru.

Vlani investoval kraj do opráv havarijných úsekov ciest 1,2 milióna eur. Tento rok plánuje preinvestovať na cesty, opravy budov a nákup strojov pre Správu a údržbu ciest (SÚC) 1,4 milióna eur. Za spomínané financie sa zrekonštruuje napríklad úsek Hozolec – prieťah, Podspády – štátna hranica Poľsko – Slovensko (Jurgów), takisto sa urobia stavebno-bezpečnostné opatrenia v Lučivnej. Ďalších 9 miliónov eur sa použije v rámci programu IROP na modernizáciu cesty Poprad – Starý Smokovec. Celkovo sa v kraji zrekonštruuje viac ako 10 kilometrov ciest.

„Podpora regiónu je veľmi dôležitá. Hlavne v oblasti dopravnej infraštruktúry. Okres navštevuje každoročne niekoľko sto tisíc turistov, preto je našou prioritou mať kvalitné cesty, ktoré budú vizitkou kraja. Verím, že aj tohtoročnou investíciou odstránime havarijné úseky ciest a zlepšíme dopravnú infraštruktúru v tomto regióne,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Do škôl pôjde tento rok 8,6 milióna eur vrátane nenávratného finančného príspevku (NFP). Najviac peňazí sa ujde Strednej zdravotníckej škole v Poprade. Na výstavbu telocvične so spojovacou chodbou a parkoviskom vyčlenil kraj 1,1 milióna eur. Ďalších 403-tisíc eur je určených v rámci programu IROP na materiálno-technické zabezpečenie pre odborný výcvik a teoretické vyučovanie či vnútorné drobné stavebné úpravy. Samospráva sa na tejto investícii podieľa piatimi percentami.

Časť finančných prostriedkov z celkového balíka pôjde aj pre SOŠ remesiel a služieb (838-tisíc eur), SOŠ elektrotechnickú (1,36 milióna eur), Obchodnú akadémiu (1 milión eur), SOŠ polytechnickú J. Antonína Baťu (1,76 milióna eur), SPŠ techniky a dizajnu (1,4 milióna eur), Gymnázium v Poprade (100-tisíc eur), SOŠ technickú (30-tisíc eur), Školu v prírode Detský  raj (385-tisíc eur) a Školský internát (89-tisíc eur) v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Župan na stretnutí vyzdvihol spoluprácu medzi školami a zamestnávateľmi, ktorí ponúkajú žiakom možnosť duálne sa vzdelávať. „Systém duálneho vzdelávania je v Poprade veľmi dobre rozbehnutý. Teší ma, že v okrese budeme mať absolventov, ktorí budú vynikať nielen svojimi vedomosťami, ale aj zručnosťami. Verím, že sa v krátkom čase pripoja do duálu aj ďalšie školy a firmy, aby sme mladých ľudí motivovali k tomu, že pracovať v regióne sa oplatí,“ skonštatoval Majerský.

Aktuálne je do systému duálneho vzdelávania zapojených päť škôl s 81 žiakmi a 28 zamestnávateľmi. V tomto školskom roku by sa mal počet žiakov zapojených do duálu zvýšiť na 160.

Súčasťou výjazdového pracovného rokovania bol aj Kontaktný bod, v rámci ktorého poskytovali odborníci z Úradu PSK informácie o operačných programoch a eurofondových výzvach, Výzve pre región, projektoch Interreg či Kostrovej sieti cyklistických komunikácií PSK.

 

Zdroj: psk