Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa pustil do realizácie väčších investičných akcií zameraných na rekonštrukčné práce aj v centrách sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom. V zariadeniach v Hanušovciach nad Topľou, Batizovciach a Humennom z vlastných zdrojov preinvestuje približne 650-tisíc eur.

Väčšie projekty zamerané konkrétne na zateplenie fasády a opráv striech budov kraj naplánoval v troch župných zariadeniach sociálnych služieb. A to v Domove sociálnych služieb (DSS) Hanušovce nad Topľou, ktoré je jedným zo zariadení Centra sociálnych služieb (CSS)  Slnečný dom Prešov, taktiež v CSS Domov pod Tatrami Batizovce a v CSS Garden Humenné. Krajská samospráva na účel obnovy ich objektov zo svojho rozpočtu vyčlenila  649-tisíc eur.

Po roku prác je vo finále projekt realizovaný v hanušovskom zariadení, kde sa zatepľovala fasáda i strecha.  Rekonštrukčný zásah si vynútilo zhoršenie technického stavu najmä soklovej časti stavby a tepelno-izolačných parametrov jej obvodového plášťa vrátane strechy, ktoré sa negatívne odrazili na zvyšovaní prevádzkových nákladov zariadenia.

„Minulé leto sme objekt odovzdali do rekonštrukcie s plánom ukončiť tu všetky zatepľovacie práce v tomto roku, čo sa aj podarilo a dokonca v predstihu, a som za to veľmi rád. Som si istý, že obnova výraznou mierou prispeje k zvýšeniu komfortu klientov a poskytovaných služieb, či už ide o sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť a pracovnú terapiu. Celkovo sme tu preinvestovali 195-tisíc eur,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Z dôvodu zlepšenia technicko-stavebného stavu sa aktuálne rekonštruuje aj strecha ubytovacej časti Domova sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach. Projekt obnovy zastrešenia kaštieľa na Družstevnej ulici spustený v máji je zameraný na výmenu strechy aj na opravu odkvapového systému a nadväzujúcich konštrukcií fasád. V rovine strechy sa odstránia systémové poruchy, zrealizujú ochranné nátery strešných nosných konštrukcií stavby a drevené prvky budú chemicky ošetrené proti škodcom a  hnilobe. PSK na tieto práce vynaloží 324-tisíc eur.

Krajská samospráva aktuálne investuje finančné zdroje vo výške 130-tisíc eur aj v Centre sociálnych služieb Garden Humenné. „Pustili sme sa tu do rekonštrukcie strechy na objektoch administratívnej časti a kotolne zariadenia, ktoré sú značne technicky zastaralé.  Na oboch objektoch sa realizuje strecha nanovo, pričom v časti kotolne sa východná časť strešnej krytiny predlžuje pristavaním vyše dvanásť metrov dlhého prístrešku,“ ozrejmil projekt obnovy strechy v humenskom župnom zariadení M. Majerský.

Rekonštrukčné práce na všetkých troch stavbách by sa mali ukončiť do konca tohto roka. V DSS Hanušovce nad Topľou sa zavŕšili v júli, v prípade projektu v DSS Domov pod Tatrami Batizovce by sa tak malo stať v októbri a s dokončením rekonštrukcie strechy objektov v CSS Garden Humenné sa počíta v decembri 2022.

 

Zdroj a foto: psk

Foto: DSS Batizovce