Tretí ročník Výzvy Participatívny rozpočet, o ktorom rozhodujú obyvatelia kraja, pozná svojich víťazov. Verejnosť hlasovala najviac za obnovu kultúrnych pamiatok. Prešovský samosprávny kraj podporí každý úspešný projekt sumou 10-tisíc eur.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) pozná víťazné projekty v rámci Výzvy Participatívny rozpočet. Rozhodla o nich široká verejnosť svojím SMS hlasovaním. Podporených bude 13 projektov z celkového počtu 33. Kraj na ich realizáciu prispeje sumou 130-tisíc eur, pričom každému úspešnému žiadateľovi prispeje na realizáciu projektu sumou 10-tisíc eur. 

O víťazných projektoch rozhodlo takmer 43-tisíc platných SMS hlasov. Najviac z nich (9820) získal projekt z okresu Prešov – Hrob a pamätník pre nenarodené deti. V okrese Humenné zvíťazil projekt vybudovania chodníka okolo chrámu v Pakostove, v okrese Medzilaborce projekt obnovy fasády na gréckokatolíckom chráme v Čabinách.

V okrese Bardejov podporí kraj projekt obnovy národnej kultúrnej pamiatky, konkrétne pastoračného centra, v okrese Levoča sa obnoví konferenčná miestnosť Kanónie č. 14 v Spišskom Podhradí. V okrese Poprad sa zreštauruje presbytérium kostola v Spišskom Štiavniku a v okrese Sabinov sa opraví fasáda na gréckokatolíckom chráme v Milpoši.

V okrese Snina sa zníži energetická náročnosť rímskokatolíckeho kostola Svätého kríža v Snine a v okrese Stará Ľubovňa sa postaví parkovisko a chodník pri farskej budove v Čirči. V okrese Stropkov sa obnoví gréckokatolícky chrám  vo Varechovciach, v okrese Svidník sa zateplí farská budova a v okrese Vranov nad Topľou sa vykoná sanácia vlhkosti a obnoví sa fasáda chrámu v Sečovskej Polianke (II. etapa).

Keďže sa jeden z okresov do výzvy nezapojil (okres Kežmarok), kraj sa rozhodol podporiť projekt podľa najvyššieho počtu získaných SMS hlasov v poradí na ďalšom mieste v rámci všetkých okresov PSK. S počtom 3127 hlasov sa tak medzi víťazné projekty zaradil ďalší projekt z okresu Prešov – Srdce Šidlovca, kde grantové peniaze pomôžu zatepliť tamojší komunitný objekt.

Výsledky SMS hlasovania s počtom získaných hlasov a vyhodnotenie výzvy sú pre verejnosť dostupné na  www.psk.sk v sekcii Dodačná schéma PSK 2024 – Výzva Participatívny rozpočet 2024.

 

 

Zdroj a foto: psk