Do jedného zo zriadených karanténnych ubytovacích centier Prešovského samosprávneho kraja 9. apríla 2020 dorazili prví repatrianti.

Ide o 167 navrátilcov, ktorí v Školskom internáte na Karpatskej ulici v Poprade absolvujú povinnú 14 dňovú karanténu, resp. do vykonania testovania na ochorenie COVID-19 a jeho vyhodnotenia.

Prešovský samosprávny kraj vyčlenil na základe požiadavky Ministerstva vnútra SR pre karanténne ubytovanie repatriantov vracajúcich sa na Slovensko zo zahraničia štyri svoje stredoškolské internáty v Poprade, Bardejove, Vranove nad Topľou a vo Svidníku, kde má pre navrátilcov k dispozícii 570 lôžok. Z tých má Školský internát v Poprade kapacitu 250 lôžok a ponúka ubytovanie v dvojposteľových izbách a v bunkách 2+3 s vlastným sociálnym zariadením.

Školský internát v Poprade prichýlil 167 repatriantov, ktorí na Slovensko pricestovali z Rakúska, Ukrajiny, Škótska, Nemecka a Maďarska a prešli v posledných hodinách cez otvorené hraničné priechody. Do karanténneho zariadenia sa presunuli za asistencie policajných zložiek.

Na príchod navrátilcov bol školský internát pripravený už v uplynulých dňoch po materiálnej a technickej stránke so zabezpečením donášky stravy, dezinfekcie priestorov, upratovacích služieb, hygieny a odvozu odpadu.

Ubytovanie a registrácia navrátilcov prebiehali pokojne a za maximálnej spolupráce vedenia zariadenia a jeho zamestnancov a ostatných zainteresovaných zložiek, akými boli dobrovoľnícke tímy, Asociácia samaritánov Slovenskej republiky a jednotky dobrovoľných hasičských zborov z Popradu i okolia.

Aktuálne sa očakáva príchod prvých repatriantov aj do karanténneho ubytovacieho zariadenia, ktoré prešovská župa zriadila pri Hotelovej akadémii na Ul. Pod Vinbargom v Bardejove, s kapacitnými možnosťami 150 lôžok. V tomto zariadení by mali byť ubytovaní repatrianti už 9. 4. 2020 podvečer.

 

Zdroj a foto: psk