Stredná športová škola v Poprade sa zaradila medzi najlepšie stavby roka 2022. V 18. ročníku celoslovenskej súťaže získala titul za celospoločenský prínos. Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vychováva mladých športovcov a reprezentantov Slovenska. Zároveň predstavuje diagnostické stredisko, kde sa identifikujú športové talenty. 

Športový komplex pod Tatrami, Stredná športová škola v Poprade, patrí medzi stavby roka 2022. O udelení titulu rozhodla odborná porota a Únia miest a obcí Slovenska. Medzi najlepšie slovenské stavby sa zaradila vďaka svojmu celospoločenskému prínosu  s vplyvom na budúcnosť mládežníckeho športu regionálneho i nadregionálneho významu. Porota vyzdvihla estetickú stránku jej objektov, kompozíciu kombinujúcu horizontalitu s vertikálnymi akcentmi a celkovo dosiahnutý industriálny štýl.

„Ocenenie si táto škola právom zaslúži, pretože naozaj patrí medzi najlepšie stredné športové školy na Slovensku a svojou kvalitou, komplexnosťou a zázemím pre športovcov a ich prípravu môže konkurovať aj tým stredoeurópskym. Jej celospoločenský prínos je zrejmý, študujú tu mladé talenty, reprezentanti, pripravujú sa tréneri, manažéri športu a trénujú mnohé športové kluby. Záujem o ňu je z viacerých regiónov Slovenska, nielen z Prešovského kraja. Má všetko, čo má takáto škola mať. Športové haly, telocvične, pohybové štúdio, posilňovne, samozrejme, kabinety, učebne, jedáleň, internát a areál, kde budú pribúdať ďalšie vonkajšie športoviská. Mať v kraji jedinečný športový komplex bol náš sen a vďaka architektom, projektantom stavby a jej zhotoviteľovi sa nám ho podarilo pretaviť v skutočnosť,“ vyjadril sa počas slávnostného galavečera spojeného s odovzdávaním ocenení predseda PSK Milan Majerský.

Stredná športová škola v Poprade bola odovzdaná do užívania v septembri 2022. Aktuálne tu študuje 196 žiakov v siedmich triedach v odboroch gymnázium-šport a športový manažment. Podpísané má zmluvy o spolupráci s približne štyridsiatkou klubov, okrem iných Iskra Svit, FC Poprad či HK Poprad, ktorých zverenci tvoria väčšinu študentov školy.

Jej stavba (bývalá Active zone) zaujme svojou komplexnosťou, úrovňou stavebného spracovania i architektonickým riešením. Pod ten sa podpísali architekti M. Dulík a B. Rzyman, projektantmi stavby sú OSA & partner  a  Ateliér B. R. A. T, zhotoviteľom firma Keraming. Vybavená je modernými technológiami na úsporu energií pre prevádzku budov. Na streche je umiestnená fotovoltická elektráreň, priestory vetrané rekuperačnou vzduchotechnikou, vykurovanie zabezpečené cez moderné tepelné čerpadlá a podlahové vykurovanie.

Komplexný areál s objektami, parkoviskom, infraštruktúrou a pozemkami v celkovej výmere 8 306 m2 prešovská krajská samospráva postupne odkupuje od spoločnosti Keraming za takmer 14 miliónov eur. V areáli sa počíta s vybudovaním atletického ovalu a vonkajších športovísk, na investičnej príprave ktorých župa aktuálne pracuje. 

Súťaž Stavba roka sa koná pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a gesciou rezortu výstavby. Prihlásené stavby posudzuje odborná porota s medzinárodnou účasťou, a to ich architektonické, urbanistické, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, taktiež funkčnosť či vplyv na životné prostredie. Hodnotia sa aj použité stavebné materiály a výrobky, stavebná realizácia, ekológia, energetická hospodárnosť i celospoločenský prínos. Súčasťou súťaže je tiež Cena verejnosti, ktorá sa udeľuje na základe online hlasovania širokej verejnosti.

 

Zdroj a foto: psk

Na fotografii s cenou: zľava Vladimír Lajčák, riaditeľ SŠŠ v Poprade, Milan Majerský, predseda PSK a za hl. zhotoviteľa stavby Dušan Jasečko, predseda predstavenstva spoločnosti Keraming, a.s.