Rekonštrukcia Cesty slobody za 42 miliónov eur naberá na obrátkach. Vyše štyri desiatky kilometrov ciest pod Tatrami sú opravené už v rozsahu 70 percent.  Investor Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje ešte v tomto roku ukončiť práce až na šiestich zo siedmich naprojektovaných úsekov. Aktuálne spustil symbolickú výsadbu nových drevín, ktorá nahradí nútený výrub stromov a kríkov za horizontom životnosti. V parku v Tatranskej Lomnici sa vysadilo prvých dvadsať stromov. Celkovo ich bude 2-tisíc.

Cestné práce v rámci projektu PSK s názvom Vysoké Tatry v súčasnosti prebiehajú na 36 miestach od Podbanského po Tatranské Matliare. Výsledkom akcelerácie stavebných činností na cestách a mostoch je, že župa ešte v tomto roku plánuje ukončiť šesť zo siedmich úsekov modernizovaných na ceste II. triedy (č. 537). V budúcom roku by mali pokračovať už len konštrukčne náročnejšie práce na mostných objektoch v poslednom siedmom úseku. Na konci leta sa pod Tatrami začala tiež plánovaná výsadba nových drevín. A to symbolicky prvými kusmi jedlí a javorov.

„Na Slovensku sme možno skôr svedkami toho, že sa stavby odovzdávajú neskôr, tu budeme vidieť, že bude zrejme odovzdaná skôr a v požadovanej kvalite a najmä k spokojnosti všetkých návštevníkov Vysokých Tatier. Vysúťažené firmy si tu naozaj dobre a zodpovedne robia svoju prácu a stíhajú termíny. Je to aj vďaka ich mobilizácii, ku ktorej sme pristúpili začiatkom leta, aby sa práce zefektívnili. Dnes sa tu tiež začala výsadba  prvých nových drevín na Ceste slobody. Vraciame Tatrám to, čo im patrí, a to je aj zeleň a priaznivé životné prostredie. V tejto chvíli ide o dve desiatky stromov, pričom postupne sa budú vysádzať ďalšie, s tým, že v krátkej dobe by ich mohlo byť už okolo 200“, priblížil počas septembrového kontrolného dňa na Ceste slobody predseda PSK Milan Majerský.

Výsadba nových stromov odkazuje na memorandum podpísané v októbri 2022, ktorým sa signatári PSK, Správa  a údržba ciest PSK, mesto Vysoké Tatry, obec Štrba, Okresný úrad Poprad a Slovenský pozemkový fond zaviazali nahradiť nútený výrub 249 stromov a 91 m2 krovitých porastov na troch odpočívadlách. Šlo o dreviny, ktoré ohrozovali bezpečnosť cestných úsekov a rozhľadové pomery a boli za horizontom životnosti. Ich odstránenie bolo pritom zabezpečované len na cestnom telese, v zárezoch, násypoch a v dotykoch s cestou, za účelom jej sprehľadnenia.

Nové stromy v celkovom množstve 2-tisíc kusov sa vysadia na pozemkoch signatárov memoranda postupne do troch rokov od jeho podpisu, teda do jesene 2025. Ide o dreviny príznačné pre ten ktorý park v Tatrách. Pôjde pritom nielen o ihličnaté druhy, ale aj listnaté, ktoré sú schopné lepšie odolávať aj náročnejším podmienkam.

Cesta slobody je významná dopravná tepna prechádzajúca viacerými obcami pod Tatrami a patrí k najdlhším cestám tohto regiónu. PSK ju rekonštruuje  vďaka zdrojom EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a spolufinancovaním zo štátneho i vlastného rozpočtu v celkovej sume 42 miliónov eur. Modernizácia sa týka celkovo 43 kilometrov ciest, siedmich úsekov, 26 mostných objektov, 14 oporných a 12 zárubných múrov, 96 priepustov,  1 poloestakády a 4 odpočívadiel.

 

Zdroj a foto: psk