Cesta II/537 na úseku Vyšné Hágy – osada Tatranská Polianka (okres Poprad) je časťou hlavnej cestnej komunikácie vo Vysokých Tatrách, tzv. Cesta Slobody.

Práve na tomto úseku sa uskutočnila 23. marca 2023 odborná diagnostika mostných objektov M752 (č. 537-026) a M3440 (č. 537-030) s cieľom zistiť ich aktuálny stavebno-technický stav pred plánovanou rekonštrukciou.

Z fotografií je jasne viditeľné, že plánovaná rekonštrukcia mostných objektov na tomto úseku Cesty Slobody je viac než nutná,aby sa eliminovali bezpečnostné riziká návštevníkov Vysokých Tatier.

 

Zdroj a foto: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja