V marci minulého roka vstúpil Prešovský samosprávny kraj (PSK ) do medzinárodného projektu ORIGINN s alokáciou pre územie viac ako 180-tisíc eur. Jeho cieľom je podpora podnikania vo vidieckych oblastiach s dôrazom na agropotravinársky sektor a tiež podpora nových pracovných príležitostí. Partneri projektu nedávno absolvovali druhé medzinárodné stretnutie. Otvorili počas neho tému digitalizácie, e-government služieb a nových potravinárskych technológií.

Prešovská krajská samospráva má za sebou druhé medzinárodné stretnutie v rámci projektu Interreg Europe ORIGINN, ktorý v území realizuje od roku 2023 v rozpočtovom náklade 180 690 eur a s 20% spolufinancovaním. Projekt sa zameriava na ekonomickú a sociálnu transformáciu vo vidieckych oblastiach, a to prostredníctvom priemyselných inovácií v agropotravinárstve. Má zabezpečiť udržateľný rast a konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, ako aj podporu nových pracovných miest či produktívnych investícií.

PSK sa v rámci projektu aktívne stretáva s projektovými odborníkmi za účelom výmeny skúseností a informácií, ktoré bude môcť zužitkovať v regionálnej politike. V tomto smere sa zúčastňuje medziregionálnych vzdelávacích podujatí a workshopov. Naposledy sa tak stalo začiatkom februára.

Zástupcovia prešovskej župy sa s partnermi zo Španielska, Talianska, Švédska, Rumunska, Írska a Estónska bližšie pozreli na poľnohospodársku politiku Estónska a rozvoj e-government služieb. Za týmto účelom navštívili Centrum rozvoja technológie potravín a fermentácie, kde získali poznatky o nových možnostiach v oblasti propagácie sektora potravinárskych technológií. V technologickom centre zas nahliadli do sveta umelej inteligencie, robotiky a podnikateľských inkubátorov.

V spolupráci s Prešovskou univerzitou počas stretnutia odprezentovali inovatívny spôsob diaľkového snímania pôdy, ktorý predstavuje dôležitý nástroj v presnom poľnohospodárstve. Prezentované riešenie PSK priblížilo k naplneniu hlavného cieľa projektu ORIGINN. Je ním snaha prinášať z regiónov inovatívne a úspešne osvedčené postupy a poznatky, ktoré prispejú k zlepšeniu nástrojov regionálnej politiky v oblasti rozvoja vidieka s dôrazom na agropotravinársky sektor. Ako aj zvýšiť znalosti a budovanie kapacít regionálnych orgánov v tejto oblasti. 

Projekt ORIGINN je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Europe a cieli na inteligentnejšiu Európu. Dĺžka jeho realizácie je 48 mesiacov a jeho vedúcim partnerom Ministerstvo pre klímu, potraviny a rozvoj vidieka Katalánska. 

 

Zdroj a foto: psk