Prešovský samosprávny kraj (PSK) v nadväznosti na mimoriadne opatrenia, ktoré schválil Ústredný Krízový štáb, prijíma radikálne kroky, ktoré majú znížiť riziko šírenia koronavírusu.

Keďže školy a školské zariadenia na celom Slovensku budú od pondelka 16. marca 2020 minimálne na 14 dní zatvorené, kraj odporúča na zajtra, teda piatok 13. marca 2020 riaditeľom škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vyhlásiť riaditeľské voľno.

„Chcem vyzvať všetkých občanov Prešovského kraja, aby si nemýlili karanténu s voľnočasovými aktivitami. Nasledujúce dni majú byť časom, kedy budeme od seba separovaní. Opatreniami môžeme predísť situácii, ktorá nastala v Taliansku. Buďme preto disciplinovaní,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Zároveň v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave kraj zavádza prázdninový režim (režim podľa poznámky č. 11 v cestovných poriadkoch). Tento režim bude platiť od 16. do 27. marca. Platiť bude pre SAD Prešov, SAD Poprad, SAD Humenné a Bus Karpaty.

Okrem toho samospráva zatvorí od 13. marca ambulantnú a týždennú formu sociálnej služby vo svojich zariadeniach sociálnych služieb. Zamestnancov ambulantnej a týždennej formy zo zariadení, v ktorých sa zabezpečuje aj celoročná forma, ukladá kraj prioritne presunúť ako výpomoc do priamej práce s prijímateľmi na doplnenie chýbajúceho personálu z dôvodu práceneschopnosti.

Prešovská župa zároveň odporúča riaditeľom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK využiť v priamej práci s prijímateľmi dobrovoľníkov. A to najmä v zariadeniach, kde je momentálne vyššia práceneschopnosť, resp. nedostatok personálu z iných dôvodov (napr. karanténa).

Zariadenia si tak môžu vypomôcť, ak s dobrovoľníkmi uzatvoria zmluvu o dobrovoľníckej činnosti s presným zadefinovaním prác u konkrétneho prijímateľa pri dodržaní prísnych epidemiologických noriem a zabezpečenia ochranných prostriedkov ako u kmeňových zamestnancov.

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK zostávajú aj naďalej uzatvorené pre verejnosť aj individuálnych návštevníkov až do odvolania.

S účinnosťou od 13. marca PSK až do odvolania uzatvára jednotlivé odbory a oddelenia Úradu PSK, a tým zamedzuje styk zamestnancov s verejnosťou v súvislosti s plnením pracovných úloh.

 

Kraj vyzýva občanov na dôsledné dodržiavanie opatrení prijatých krízovým štábom.

 

Zdroj: psk

Foto: predseda PSK Milan Majerský