Začiatkom apríla spustil Prešovský samosprávny kraj a Nadácia PSK pre podporu rodiny novú internetovú platformu PSK pre ľudí s bezplatným call centrom. Za toto krátke obdobie navštívilo web vyše 10-tisíc ľudí. A to s cieľom nájsť pomoc pre najstarších obyvateľov kraja pod jednou strechou. Aktuálne je platforma dostupná aj pre občanov so sluchovým znevýhodnením.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) sprístupnením telefónnej linky call centra PSK pre ľudí zareagoval na obmedzené možnosti sluchovo znevýhodnených občanov počas aktuálnej pandémie COVID-19. V spolupráci s Centrom bezbariérovej komunikácie prispôsobil využitie linky aj pre túto skupinu obyvateľov.

„Občania so sluchovým znevýhodnením tvoria približne dve až štyri percentá populácie a dennodenne sa stretávajú s problémami pri komunikácii. To im ešte viac komplikuje súčasná krízová situácia spojená s novým koronavírusom, ktorá so sebou priniesla obmedzenia týkajúce sa stretávania, či pri vybavovaní úradných záležitostí a telefonovaní na krízové infolinky. Preto veríme, že im túto neľahkú situáciu spoločne s Centrom bezbariérovej komunikácie uľahčíme,“ priblížil predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Sprístupnenie telefónnej linky platformy aj pre ľudí s poruchou sluchu umožňuje aplikácia DeafCom a služba Transkript. Obe možnosti výrazne prispievajú k debarierizácii platformy. Navyše predstavujú smart riešenie, ktoré so sebou prináša ďalšie výhody, ako sú bezkontaktnosť, ekologickosť a ekonomickosť.

Aplikácia DeafCom je určená nepočujúcim používateľom posunkového jazyka. Po jej stiahnutí do smartfónu nepočujúci prostredníctvom videohovoru s tlmočníkom posunkovej reči komunikujú, akoby telefonovali. Služba Transkript je zameraná na ľudí so sluchovým postihnutím a seniorov, ktorí posunkovú reč neovládajú. Po kliknutí na kontaktné tlačidlo na webe pskpreludi.sk (ikona preškrtnutého ucha) a zadaní telefónneho čísla volajúceho, sa s ním spojí operátor. Ich vzájomná komunikácia a tiež prípadné prepojenie občana so sluchovým znevýhodnením prostredníctvom call centra s konkrétnym úradom prebieha formou online prepisu. Prepisovateľ v reálnom čase prepisuje všetko, čo pracovník call centra či úradu hovorí.

Informácie o službách pre seniorov,  zdravotne znevýhodnených občanov a najnovšie aj sluchovo znevýhodnených poskytujú na telefonickej linke call centra 0800 221 051 traja zamestnanci Úradu PSK sedem dní v týždni od 8.00 do 16.00 hod.. Zvýšený počet cca 70 telefonátov denne zaznamenali počas veľkonočných sviatkov, aktuálne obslúžia za deň do desať hovorov.

Najčastejšie sa telefonáty týkajú zabezpečenia teplej stravy a dovozu potravín. Volajúci sa vo zvýšenej miere dožadujú tiež psychologického poradenstva. Na www.pskpreludi.sk sú preto zverejnené linky duševnej pomoci v Prešove, Bardejove, Kežmarku, Poprade, Levoči, Stropkove a Starej Ľubovni.

Novinkou je nová telefonická linka psychologickej pomoci 051/77 310 00 s podporou psychológa aj psychiatra, ktorá je volajúcim k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod..

„Platforma PSK pre ľudí má aj s  novou službou pre sluchovo znevýhodnených a samostatnou linkou psychologickej pomoci určite ambíciu pomáhať tiež po skončení aktuálnej situácie spojenej so šírením koronavírusu. V Prešovskom kraji máme takmer 119 tisíc ľudí vo veku 65 rokov a viac, ktorí pomoc potrebujú kedykoľvek a v akejkoľvek situácii,“ doplnil M. Majerský.

V súčasnosti je na platforme zaregistrovaných 95 organizácií a 843 dobrovoľníkov, ktorí

poskytujú 214 služieb. Napríklad rozvoz a nákup stravy, liekov, dezinfekcie, psychologicko-poradenskú a duchovnú službu, venčenie psov či distribúciu rúšok, ktoré PSK dostáva ako dar od rôznych donorov. V uplynulých dňoch sa cez túto konkrétnu službu rozdalo 2 tisíc rúšok, z ktorých bola časť adresovaná mestu Prešov a ďalším okresným mestám, ale aj obciam či organizáciám.

Zdroj a foto: psk