Testovaní zamestnanci zariadení sociálnych služieb (ZSS) v pôsobnosti kraja sú negatívni.

Potvrdili to výsledky PCR testov, ktoré prebehli uplynulý týždeň u takmer 300 zamestnancov ZSS, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi. Aktuálne sa u verejných i neverejných poskytovateľov v kraji rozbieha celoplošné testovanie tzv. rýchlotestami.

Prešovský samosprávny kraj inicioval v uplynulých dňoch viaceré testovania zamestnancov v 25-ich zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Naposledy odoberanie vzoriek prebehlo v spolupráci so spoločnosťou Medirex na 5- tich odberných miestach zriadených priamo v ZSS vo Svidníku, Humennom, Kežmarku, Spišskom Podhradí a v Prešove.

„Z 281 testovaných zamestnancov našich zariadení sociálnych služieb nemal ani jeden pozitívny test na koronavírus, takže je to veľmi dobrá správa. Spolu máme aj z vlastnej iniciatívy otestovaných do zhruba 460 zamestnancov, všetko s negatívnym nálezom. Čakáme ešte na výsledky kontrolného testovania v CSS v Batizovciach, po ktorom, verím, budeme môcť konštatovať, že situácia je v zariadeniach župy pokojná a stabilizovaná,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Ako ďalej informoval, už v najbližších dňoch prebehne v zariadeniach aj celoplošné testovanie rýchlotestami, ktoré zabezpečil štát cez štátne hmotné rezervy. Vyššie územné celky ich postupne distribuujú do všetkých sociálnych zariadení na svojom území.

„Momentálne zabezpečujeme distribúciu nielen k verejným, ale aj k neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorým spolu s rýchlotestami pribaľujeme aj ochranné pracovné prostriedky. Sety budú v priebehu tohto a budúceho týždňa postupne doručované do zariadení sociálnych služieb a do zariadení krízovej intervencie. Odovzdávať ich budeme podľa inštrukcií ministerstva a s podrobnou inštruktážou s tým, že testovanie vykoná kvalifikovaný zdravotnícky pracovník – sestra, ktorú si určí priamo samotný poskytovateľ,“ konkretizoval vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK Pavel Slaninka. Ten zároveň dodal, že ak poskytovateľ nebude mať možnosť vykonať testovanie prostredníctvom vlastného personálu alebo prostredníctvom zmluvnej ADOS, osobu na výkon testovania v takomto zariadení určí vyšší územný celok.

Celoplošné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb bolo zavedené v súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID-19 a prvými pozitívnymi prípadmi v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku.

Uskutočňuje sa formou tzv. kazetových rýchlotestov, ktoré majú odhaliť v pomerne krátkom čase prítomnosť protilátok IgM a IgG proti koronavírusu, pričom až pri potvrdenej pozitivite nasleduje presnejšie PCR testovanie.

Rýchlotestami na koronavírus budú testovaní všetci zamestnanci a prijímatelia zariadení sociálnych služieb. Na území Prešovského kraja by sa malo opatrenie dotknúť 25 verejných a 81 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

 

Zdroj a foto: psk