Do 30. júna 2019 môžu sa deti od 3 do 15 rokov zúčastniť súťaže v kreslení.

Spolok pre obnovu dediny, obec Miklušovce a Prešovský samosprávny kraj vyhlasujú 5. ročník súťaže v kreslení a maľovaní detí „Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2019.

Cieľom súťaže je dať deťom priestor výtvarne stvárniť miesta kde vyrastajú, kde sa chodia hrávať, aby svojimi kresbami poukázali, prečo je život na dedine zaujímavý, či aké sú ich tajné zákutia, kam ich kroky vedú na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi.

 

Súťažné kategórie:

deti materských škôl (3-6 rokov)

deti zo základných škôl a ZUŠ (6-9 rokov)

deti zo základných škôl a ZUŠ (10-15 rokov)

 

Termín súťaže: 15. marec 2019 – 30. jún 2019

 

Adresa zasielania výtvarných prác: Výtvarná súťaž SPOD, Mgr. Mária Čuchtová, Miklušovce 27, 082 44 pošta Klenov

Poznámka: na zadnú stranu výkresu (veľkosť A4 alebo A3) nezabudnite uviesť:  dátum, názov dediny, meno dieťaťa, vek,  adresu,  meno zákonného zástupcu a telefonický kontakt. (technika – ľubovoľná). Obálku označte heslom:  SPOD – „Moja dedina, ako ju vidím ja....“

 

Hodnotenie a ocenenie prác: Zo všetkých doručených prác vyberie odborná porota tri najkrajšie práce v každej kategórii, ktoré budú ocenené. Termín a výsledky súťaže budú oceneným autorom včas oznámené. Výkresy sa nevracajú späť (iba v prípade osobného vyžiadania pri oceňovaní za účelom použitia k skúškam na SUŠ) a môžu byť použité na propagáciu Spolku pre obnovu dediny.

 

Kontakt: Mária Čuchtová, tel. č.: 0911266762, email: marika.cuchtova@gmail.com

https://www.facebook.com/spolok.pod

 

Zdroj a foto: psk