V 56. ročníku súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby „Výtvarné spektrum 2019“ prešovského kraja si úspešne počínali neprofesionálni umelci, ktorí zo základného kola nášho regiónu organizovaného Podtatranským osvetovým strediskom v Poprade postúpili do krajského kola v Humennom.

V kategórii autorov od 26 do 60 rokov získal cenu bez určenia poradia - Marcel Gallik (Slovenská Ves) za dielo „Portrét starého otca“ , technika suchý pastel.

V kategórii autorov nad 60 rokov získali ceny bez určenia poradia- Ondrej Ruttkay (Spišské Bystré) za diela „Voľnosť“, „Grosebabka a cigerkoza“, „Nočná“, „Priateľka priateľa môjho FB priateľa“, technika akvarel. Emil Farkašovský (Jamník) za dielo „Malá studená dolina“, technika olej.

V kategórii insitnej tvorby získal cenu bez určenia poradia - Ján Veteška (Štôla) za dielo „Kleopatra“. Technika žulová skulptúra. Čestné uznanie získal Milan Bocko (Poprad) za diela „Bez domova“, „Do kostola“, „Materstvo“, technika drevená skulptúra.

Uvedení autori s ocenenými dielami postupujú do celoslovenského kola v Trenčíne. Ich ocenené a ďalšie predložené diela budú vystavené vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom spolu s dielami zúčastnených autorov základného kola : Jakuba Astla, Mareka Krempaského, Eleny Mazákovej, Nikoly Szabovej, Júliusa Kováča, Františka Žoldáka a Júlii Ďurásovej.

Rozborový seminár a slávnostné vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním cien sa uskutoční dňa 6. júna 2019 v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom.

 

Spracoval: Vladimír Vlado, POS Poprad