V celoslovenskej súťaži Najkrajší kalendár Slovenska Prešovský samosprávny kraj opäť zabodoval. V kategórii regióny získal druhé miesto za nástenný kalendár Drevené kostolíky Prešovského kraja 2019. Triumfovalo aj Vihorlatské múzeum v Humennom v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré si vyslúžilo prvé miesto za kalendár V komnatách...

Do súťaže slovenskej kalendárovej tvorby o Najkrajší kalendár Slovenska prihlasovali svoje diela autori, firmy, mestá, obce i kraje. Odborná porota zložená z vysokoškolských pedagógov, grafikov, fotografov i novinárov v tomto roku hodnotila dovedna 45 nástenných a stolových  kalendárov od 33 vydavateľov.

 

Kalendár PSK Drevené kostolíky Prešovského kraja 2019 získal v kategórii Regióny 2. miesto a zaujal sériou fotografií, ktorých autorom je uznávaný fotograf Ján Štovka. Z unikátnych skvostov nachádzajúcich sa na území kraja sa pozornosti ušlo možno turisticky menej známym dreveným kostolom, ale rovnako vzácnym. V kalendári majú svoje miesto chrámy z 18. storočia v Šemetkovciach, Miroli, Príkrej, Mikulášovej, Dobroslave, Jalovej, Potokoch či kostolík z druhej polovice 17. storočia v Bodružali, ktorý je zapísaný aj medzi svetové kultúrne pamiatky UNESCO. V ocenenom kalendári sú zobrazené aj sakrálne stavby z Matysovej, Novej Sedlice a Novej Polianky, ktoré je dnes možné obdivovať v skanzenoch v Starej Ľubovni, Humennom a vo Svidníku. Osobitnú pozornosť si vyslúžila aj kópia chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky z roku 1908 s vyhliadkovou vežou v Ľutine.

 

Medzi najkrajšími nástennými kalendármi sa ocitol aj kalendár Kaštieľ v Humennom: V komnatách... z produkcie Vihorlatského múzea v Humennom, inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V súťaži obsadil 1. miesto za fotografické stvárnenie pozoruhodných interiérov niekdajšieho sídla Drugetovcov a neskôr i Andrášiovcov.   

 

Z Prešovského kraja si cenu z celoslovenskej súťaže, konkrétne 3. miesto v kategórii Mestá, prevzalo i mesto Stropkov za kalendár Stropkov v časoch Rakúsko –Uhorska a prvej Československej republiky.

 

Okrem výsledkov 27. ročníka súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2019 verejnosť spoznala aj ocenených v rámci 12. ročníka súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál Slovenska za rok 2018. Úspechy spomedzi 19 prihlásených diel tu zožali aj vydavatelia z Prešovského kraja. Mesto Stará Ľubovňa získalo ocenia za dve publikácie – Stará Ľubovňa - región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša a za Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.  Z kníh o meste zaujali  Levoča a okolie a Kežmarok – história a tradície. Ocenený bol aj vydavateľský počin obce Hozelec.

 

Prešovský samosprávny kraj obsadzuje v celoslovenskej súťaži najkrajších kalendárov popredné priečky už pravidelne. Na konte má od roku 2008 šesť prvých miest a tri druhé miesta. V súťaži najkrajších kníh a propagačných materiálov sa v predošlých ročníkoch umiestnil už osemkrát.

 

Obe celoštátne súťaže organizuje tradične Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov so Štátnou vedeckou knižnicou Banská Bystrica a ďalšími partnermi. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa tohto roku konalo 9. apríla  v Banskej Bystrici.

Výsledky 27. ročníka súťaže 
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2019

 

Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách:

A1 Firemné fotografické 
1. Z STUDIO, spol. s.r.o.: VIETNAM 2019 
2. Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.: „Kniha kníh“. Nástenný kalendár je venovaný knihám, ako pocta nositeľke informácií a vzdelanosti. Kalendár sa venuje rôznym aspektom, ktoré sú pre vznik a život knihy dôležité. 
3. MONDI SCP, a.s.: Recepty na 2019 
3. ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA: Tatry v zlate 2019

 

A2 Firemné redrodukcie umeleckých diel 
1. SPEKTRUM GRAFIK a.s.: Renesancia (Renaissance)
2. PRESCO GROUP Slovakia, s.r.o.: Mařákovci 2019

 

A3 Autorské 
1. Martin Sprušanský: Farby Liptova 
2. SPEKTRUM GRAFIK a.s.: Tajomstvá stromov 
3. Stredná odborná škola polygrafická: ....príroda

 

A4 Regióny 
1. Vihorlatské múzeum v Humennom: Kaštieľ v Humennom 2019 − V komnatách... 
2. Prešovský samosprávny kraj: Drevené kostolíky Prešovského kraja 2019 
3. Trenčiansky samosprávny kraj: Ročný cyklus ľudových tradícií Trenčianskeho kraja

 

A5 Mestá 
1. Mesto Spišská Nová Ves: ATELIER MATZ / 2019 SPIŠSKÁ NOVÁ VES pri príležitosti 180. výročia vyhlásenia vynálezu daguerrotypie, prvej v praxi používanej fotografickej techniky 
2. Mesto Revúca: REVÚCA V TVORBE VINCENTA BLANÁRA 2019 
3. Mesto Prievidza: Prievidzskí majstri 2019
3. Mesto Stropkov: Stropkov v časoch Rakúsko − Uhorska a prvej Československej republiky

 

A6 Obce 
1. Obec Muráň: Muráň 2019 
2. Istra Centrum a MČ Bratislava Devínska Nová Ves: FOTOFÓRUM 2019

 

A7 Voľnopredajné fotografické 
1. SPEKTRUM GRAFIK a.s.: Nature 
2. SPEKTRUM GRAFIK a.s.: Poézia Tatier 
3. PRESCO GROUP Slovakia, s.r.o.: New York 2019

 

A8 Voľnopredajné reprodukcie umeleckých diel 
1 .PRESCO GROUP Slovakia, s.r.o.: Flower Flavour − Andrea Katonová 
2. PRESCO GROUP Slovakia, s.r.o.: Aeroplanes − Jaroslav Velc

 

B9 Jednolistové 
1. Gupress, s.r.o.: Ľudové výšivky na Slovensku

 

C10 Stolové 
1. Miroslav SANIGA: Miroslav SANIGA − FOSFA 2019 
2. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Čarovný svet bábok 
3. Trenčiansky samosprávny kraj: Zelená župa 2019 

 

 

Výsledky 12. ročníka súťaže 
Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2018

 

Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách:

A2 Knihy o kraji a regióne 
1. Amtheon, s.r.o.: Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice 
2. Mesto Stará Ľubovňa: Stará Ľubovňa − región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša (2018) 
3. Spolužitie zrodené z minulosti, n.o.: Spiš. K dejinám liehovarníctva a ovocinárstva

 

A3 Knihy o mestách (obrazové) 
1. Združenie turizmu Levoča: Levoča a okolie. 
2. AB ART press, s.r.o.: Banská Bystrica − Pamätihodnosti mesta 
3. Mesto Kežmarok: Kežmarok − história a tradície

 

A4 Knihy o mestách (obrazovo-textové) 
1. Mesto Kremnica: Kremnica a Kremničania

 

A5 Knihy o obciach (obrazovo-textové) 
1. Obec Muráň: Hrad Muráň − cesta dejinami 
2. FOMI s.r.o.: Turčianske Kľačany 
3. Obec Lipová: Lipová vo fotografii

 

A6 Knihy o obciach (monografické) 
1. Ing. Ján Kollár: Svätý Jakub a Kostiviarska (Monografia obcí) 
2. Obec Hozelec: Hozelec 
3. Obec Muráň: Obec Muráň − svedectvo času

 

B8 Propagačné materiály – Slovensko 
1. tvorme s.r.o.: Kolekcia 15 ks pohľadníc vydaných v roku 2018

 

B10 Propagačné materiály – mestá, firmy 
1. Mesto Spišská Nová Ves: ZLATÝ POKLAD SPIŠSKEJ NOVEJ VSI − stolná spoločenská hra nielen pre deti vydaná v roku 2018 pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste 
2. INFORMAČNE CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš: Mikulášska synagóga, Evanjelický kostol 
3. Mesto Stará Ľubovňa: Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (2018)

 

 

Fotografia: Víťazní autori zo Starej Ľubovne (lubovna.sk).

Zdroj: psk