Hľadajú sa osobnosti samosprávnych krajov, medzi inými aj Prešovského, ktoré v roku 2023 významne prispeli k rozvoju ich regiónov. A to v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, zdravotníctva či podnikania. Na ocenenie Cena regiónov ich môže široká verejnosť nominovať do konca januára 2024. 

Spustené je prijímanie nominácií pre ocenenie Cena regiónov 2023. Udelené bude celkovo ôsmim osobnostiam, ktoré sa pričinili o rozvoj samosprávnych krajov a ich regiónov. Vyhlasovateľom oceňovania je Združenie samosprávnych krajov SK8, ktoré nominácie verejnosti pre jeho 1. ročník prijíma do 31. januára 2024.

Združenie SK8 a spoluorganizátori oceňovania Bratislavský, Trenčiansky, Trnavský, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický samosprávny kraj hľadajú osobnosti v ôsmich kategóriách. A to Vzdelávanie a veda; Umenie a kultúra; Rozvoj športu; Zdravotníctvo a sociálne veci a ďalej Rozvoj občianskej spoločnosti, Férové podnikanie ako aj Mimoriadny čin a Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos.

Za každú oblasť pritom získa ocenenie jedna osobnosť, ktorú z došlých nominácií vyberie odborná porota zložená zo zástupcov každého samosprávneho kraja. Výber ôsmich laureátov zrealizuje počas mesiaca február.

Podmienkou prihlásenia na ocenenie je, aby bol čin osobnosti uskutočnený v roku 2023. Výnimku tvorí len kategória Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos. Samotné prihlasovanie prebieha prostredníctvom formulára na webovej stránke www.cenaregionov.sk, a to do konca januára 2024.

Cieľom verejného celoštátneho ocenenia jednotlivcov za ich mimoriadny prínos k rozvoju samosprávnych krajov je podporiť, zviditeľniť a poďakovať aktívnym obyvateľom v regiónoch Slovenska. Samotné vyhlásenie ôsmich laureátov a udelenie ocenení je naplánované počas slávnostného galavečera koncom marca.

 

Zdroj: psk