Políciou v Starej Ľubovni bol obvinený z trestných činov marenie výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky 47 ročný muž z obce Plaveč (okres Stará Ľubovňa).

Dňa 17. 8. 2023 podvečer, viedol osobné vozidlo po miestnej komunikácií v rodnej obci, pričom bol policajnou hliadkou riadne zastavený a podrobený kontrole. Výsledok vykonanej dychovej skúšky u 47 ročného muža bol pozitívny, dosiahol hodnotu 1,4 promile.

Lustráciou osoby bolo zistené, že muž má udelený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov a to až do marca roku 2025!

Nepolepšiteľný vodič bol obmedzený na osobnej slobode, skončil v cele policajného zaistenia.

Nezodpovednosť niektorých vodičov nemá hraníc, o ohľaduplnosti a zvážení rizika ich konania voči ostatným účastníkom cestnej premávky v takýchto prípadoch nemôže byť ani reč!

 

Zdroj: krpz