Vo veci trestného činu podvodu bolo začaté trestné stíhanie povereným príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru Stará Ľubovňa.

Mladý 21 ročný muž zo Spišskej Belej (okres Kežmarok) kontaktoval jemu neznámu osobu ohľadom odkúpenia vozidla, ktoré táto osoba ponúkala na jednom z internetových portálov.

Navzájom si dohodli podmienky i cenu vozidla vo výške 15 999 Eur.

Zálohovú platbu vo výške 1000  Eur kupujúci podľa dohody uhradil na určený bankový účet. Odvtedy sa už ale predávajúci kupujúcemu neozýva a nie je možné sa s ním skontaktovať.

Pri internetovom obchodovaní nikdy nezabúdajme na bezpečnosť svojej investície!

 

Zdroj: krpz