Vo veci trestného činu krádeže je vedené trestné stíhanie povereným príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku voči neznámemu páchateľovi.

V dobe od 15. 3. 2022 do 16. 3. 2022 došlo k násilnému poškodeniu kovovej petlice na dverách budovy v objekte jednej z firiem v obci Huncovce (okres Kežmarok).

Po násilnom vstupe do budovy, páchateľ odcudzil väčšie množstvo pracovného náradia a to v hodnote takmer 27 400 Eur.

Ukradnuté boli napr. búracie i vŕtacie kladivá, skrutkovače, nabíjačky, akumulátory, rôzne druhy brúsok, prístroj na odsávanie prachu, rozličný inštalatérsky materiál i štyri značkové kotly.

 

Zdroj: krpz