Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovanie cudzej veci, ku ktorému došlo v dobe od 19. 10. 2022 do 20. 10. 2022 v katastrálnom území obce Huncovce (okres Kežmarok).

Neznámy páchateľ zlomil 7 kusov okrasných stromčekov Javora horského. Stromčeky sú zasadené vedľa cyklistického chodníka vedúceho z tejto obce smerom na mesto Kežmarok v lokalite nazývanej Turbína – hať.

Páchateľ spôsobil obci škodu vo výške 700 Eur.

 

Zdroj: krpz