Vo veci trestného činu krádeže spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci je vedené trestné stíhanie povereným príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku.

Páchateľ v dobe od 1. 8. 2022 do 2. 8. 2022 prestrihol visiaci zámok na vstupnej bráne areálu spoločnosti sídliacej na Ul. Popradskej v obci Veľká Lomnica. Potom poškodil kameru za vstupnou bránou a prešiel do zadnej časti areálu. Tam prestrihol visiaci zámok na objekte skladu a poškodil ďalšie 3 kamery snímajúce areál.

Zo skladu páchateľ vzal 11 paliet so sklenou vatou. Poškodeným spoločnostiam vznikla škoda vo výške najmenej 11 500 Eur.

 

Zdroj: krpz