Dňa 8. 11. 2023 prišiel 45 ročný muž z obce Kravany na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Hranovnici (okres Poprad), kde mu vstupné dvere do budovy otvorila službukonajúca policajtka. Muž oznámil, že prišiel, nakoľko žena na neho volala políciu. V ruke držal nôž!

Bol vyzvaný aby nôž odhodil na zem, muž výzvu neuposlúchol a vstúpil do chodby. Dvakrát sa zahnal nožom na policajtku v úrovni jej krku a hlavy. Službukonajúci policajt za použitia hrozby zbraňou opätovne vyzval muža, aby pustil nôž na zem! Ani túto výzvu muž neuposlúchol a približoval sa k policajtom. Znova bol vyzvaný aby upustil od protiprávneho konania a nôž odhodil na zem, 45 ročný muž tak konečne aj urobil. Za použitia donucovacích prostriedkov bol muž obmedzený na osobnej slobode.

Okresný vyšetrovateľ v Poprade s mužom vykonal potrebné procesné úkony a na základe dôkaznej situácie mu bolo vznesené obvinenie zo zločinu útoku na verejného činiteľa. Na obvineného bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.

Počas výkonu svojej práce sa policajti často dostávajú do rôznych nebezpečných situácií a len ich ostražitosť, okamžitá správna reakcia a nepodcenenie žiadnej situácie ich chráni na živote a zdraví.

 

Zdroj: krpz