49 ročný muž z obce Važec bol obvinený z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Prítomnosť alkoholu u neho bola zistená v práci.

Muž ako zamestnanec Železníc Slovenskej republiky na pozícií signalista, pracovisko v Poprade, 9. 11. 2019 15 minút pred šiestou hodinou ráno nastúpil do zamestnania na svoju pozíciu s miestom výkonu práce vo Svite. 15 minút pred deviatou hodinou počas výkonu dopravnej služby bola u neho vykonaná náhodná kontrola na požívanie alkoholických nápojov a dodržiavanie pracovnej disciplíny podľa pracovného poriadku. Kontrolu vykonal inšpektor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dychová skúška u signalistu bola pozitívna, s hodnotou 1,46 promile.

Opakovaná dosiahla výsledok 1,27 promile. Zamestnanec teda vykonával svoju prácu v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorú si privodil vplyvom návykovej látky, pričom mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku. Prípad vyšetruje poverený príslušník Oddelenia železničnej polície v Poprade.

 

Zdroj: krpz