Vo veci trestného činu poškodzovanie cudzej veci bolo začaté trestné stíhanie povereným príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Podolínci.

Dňa 26. 10. 2022 popoludní došlo k požiaru sena na ohradenom pozemku hospodárskeho dvora v obci Lomnička (okres Stará Ľubovňa). Bolo tam uskladnených 1200 m3 sena. Zhorelo seno a požiarom došlo aj k poškodeniu konštrukcie senníka.

Vzniknutá škoda doposiaľ nebola presne vyčíslená.

 

Zdroj: krpz