Vo veci trestného činu podvodu bolo vedené trestné stíhanie okresným vyšetrovateľov v Starej Ľubovni. Išlo o skutok, ku ktorému došlo v minulom roku, kedy neznámy páchateľ mal pod zámienkou zabezpečenia osobného motorového vozidla vylákať od kupujúceho sumu v celkovej výške 6000 Eur.

Poškodeným bol muž z obce Podhorany. Páchateľ prevzal uvedenú hotovosť v dvoch splátkach napriek tomu, že vedel, že požadované motorové vozilo nezabezpečí a peniaze kupujúcemu nevráti.

Vyšetrovaním bola získaná dostatočná dôkazná situácia, ktorá umožnila z uvedeného trestného činu podvodu obviniť 24 ročného muža zo Starej Ľubovne.

Obvinený muž je momentálne stíhaný na slobode.

 

Zdroj: krpz