Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade rieši prípad trestného činu nebezpečného prenasledovania, ktorého sa páchateľ dopúšťal voči 28 ročnej žene, z obce v okrese Poprad.

Páchateľ dlhodobo sledoval mladú ženu nielen v mieste jej bydliska ale aj v práci! Neustále ju vyhľadával, veľmi vulgárnej jej nadával a došlo aj na vyhrážky čo sa týka jej života a zdravia.

Konanie páchateľa trvalo niekoľko mesiacov a vyúsťovalo do stále zvyšujúcej sa agresie voči mladej žene. Tá mala strach, že páchateľ svoje vyhrážky aj uskutoční.

Akékoľvek násilie či už fyzické alebo psychické je spoločnosťou neakceptovateľné a polícia sa takýmito prípadmi veľmi intenzívne zaoberá. Ide o nulovú toleranciu takéhoto konania voči páchateľom. Buďme pozorní k okoliu a v prípade ak máme podozrenie, že dochádza k násiliu voči osobe, vec ohlásme na políciu. Nezabúdajme, že obete násilia sú často bezradné a majú pocit opustenosti, podajme im pomocnú ruku!

 

Zdroj: krpz