Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi ako aj vo veci trestného činu marenie výkonu úradného rozhodnutia.

V sobotu (13. 1. 2024) po polnoci, v Poprade, 48 ročný muž z Indickej republiky v osobnom motorovom vozidle pre vlastnú potrebu neoprávnene prechovával zelenú sušinu (išlo o Konope).

Následne bolo zistené, že ide o osobu, ktorá sa bez povolenia ako aj bez vážneho dôvodu neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, hoci jej bol uložený trest vyhostenia z nášho územia, ktorý nadobudol právoplatnosť v decembri 2016.

Na základe dostatočnej dôkaznej situácie bol 48 ročný cudzinec obvinený z uvedených skutkov, polícia vykonáva ďalšie potrebné procesné úkony.

 

Zdroj: krpz