Poverený policajt Oddelenia železničnej polície v Poprade rieši prípad trestného činu krádeže, kde poškodenej spoločnosti so sídlom v Košiciach vznikla škoda viac ako 1650 Eur.

Ku krádeži došlo v dobe od decembra 2023 do januára 2024, v železničnej stanici Svit.

Páchateľ vypáčil petlicu na vchodových dverách pracovného vagóna, z ktorého ukradol z drevených bubnov cca 15 závitov trolejového medeného drôtu (o dĺžke 30 m), 50 závitov bronzového lana (o dĺžke 100 m) a 50 závitov medeného trolejového drôtu (o dĺžke 100 m). Na druhom vagóne páchateľ rozbil sklenenú výplň na vchodových dverách.

Polícia vyzýva prípadných svedkov tejto udalosti, aby akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri objasnení skutku ohlásili na linke 158 alebo na ktoromkoľvek policajnom oddelení.

 

Zdroj: krpz