Odvolanie pátrania

Odvolávame pátranie po hľadanej osobe menom Martin Pitoniak zo Spišskej Belej, nakoľko pominuli dôvody, pre ktoré bolo po menovanom vyhlásené pátranie. 

Menovaný bol vypátraný policajtmi OO PZ Spišská Belá a následne bol na základe príkazu na dodanie do VTOS dodaný na výkon trestu do ÚVV a ÚVTOS Prešov.

 

Zdroj: krpz