Krajský súd v Prešove vydal Príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre 29 ročného občana zo Spišskej Belej.

Hľadaná osoba: Martin PITONIAK, nar. 11. 11. 1990, bytom Spišská Belá, Letná 218/24.

Na 29 ročného Martina zo Spišskej Belej, vydal Krajský súd v Prešove Príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok a prekurzorov ich držanie a obchodovanie s nimi. Menovaný sa môže skrývať u svojich známych, prípadne sa môže zdržiavať v ubytovniach alebo hoteloch.

Vykonanými previerkami a opatreniami sa doposiaľ menovaného nepodarilo vypátrať.

Popis osoby: výška 171 až 175 cm, stredná postava, hnedé vlasy, vysoké čelo, modré oči.

Popis oblečenia: nezistený.

Zvláštne znamenia: nezistené.

 

Akékoľvek poznatky k hľadanej osobe oznámte na OPaKTČ OKP OR PZ Kežmarok, č. t. 0961 81 3371, resp. na linku 158. Informácie môžete poskytnúť aj prostredníctvom našej facebookovej stránky Policajného zboru.

 

Zdroj: krpz