V marci minulého roku, pre mnohých ľudí v roku veľmi zložitom a psychicky vyčerpávajúcom, opustila náš svet PhDr. Terézia Semaňáková, PhD., žena veľkého srdca, veľkých snov a nevyčerpateľného oduševnenia. Táto spomienka patrí všetkým, ktorí ju poznali osobne a aj pre tých, ktorí ju spoznali skrze jej prácu a odkaz, ktorý po sebe zanechala. Je určená najmä pre tých, ktorým vryla do srdca otlačok samej seba; otlačok obyčajnej ženy s klobúčikom na hlave, obývajúcej obyčajný byt obyčajnej  radovej zástavby paneláku, v obyčajnom meste niekde pod horami, vo svete obyčajných zvykov a v dobe tak obyčajnej, ako je doba každá iná.

Stránky