Prijmeme vyučenú kuchárku/kuchára do školskej jedálne na plný pracovný úväzok s nástupom ihneď. Bližšie informácie v kancelárii vedúceho školskej jedálne.

V nedeľu 25. augusta 2019 sa uskutoční v drevenom evanjelickom kostole v Kežmarku benefičný koncert pod záštitou Edity Gruberovej Operné gala.

Stránky