Tradičná výstava Izba remeselníckych tradícií, dnes už Babičkina chyža, ktorú od 1. februára 2019 otvorila a ju aj spravuje Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok, je aj v priebehu leta otvorená!

Expozícia Babičkina chyža je umiestnená v zadnom trakte na prízemí v budove na Hlavnom námestí 64 v Kežmarku a otvorila sa 1. júna 2021. Návštevníci histórie a starých remesiel ju môžu navštíviť v čase od 9.00 do 13.30 hod. počas pracovných dní. Vstup do nej je zdarma.

Kto by ju chcel navštíviť v iný čas, škola poskytuje telefónne číslo 0902 323 517, na ktorom si návštevníci môžu dohodnúť nielen iný termín návštevy expozície, ale aj ohlásiť návštevu veľkej cielenej skupiny.

Kežmarská Babičkina chyža má vďaka vedeniu kežmarskej Súkromnej spojenej školy svoje významné miesto v cestovnom ruchu mesta. Prináša pre domácich i zahraničných návštevníkov historický pohľad na život v našom meste spred pár desiatok rokov a tým aj pridanú hodnotu k rozvoju turizmu v našom regióne. Svoje neopakovateľné čaro rokov minulých sa v „chyži“ nestráca, ba naopak, necháva v každom návštevníkovi krásny a neopakovateľný pocit príjemne strávených chvíľ v domácom prostredí, odkiaľ si môže odniesť i nezabudnuteľný kežmarský suvenír. Nájdete tam napríklad i zaujímavé výrobky, ktoré vyrábajú žiaci Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok, ktoré si môžete aj kúpiť.