V dňoch 9. – 10. júna 2022 sa uskutočnil v Kežmarku už 8. ročník najväčšieho študentského podujatia na Slovensku, ktorý je venovaný remeslám, Festival študentského remesla.

Hlavným organizátorom podujatia bola kežmarská Súkromná spojená škola, ktorá opäť skĺbila do jedného podujatia prezentáciu mladých remeselníckych majstrov, významnú spoločenskú udalosť pre mládež a podujatiu nechýbal ani duchovný či charitatívny rozmer.

Podujatie začalo ekumenickou pobožnosťou v kežmarskom gréckokatolíckom chráme, ktorú slávili Mgr. Marián Sterančák, Mgr. Roman Porubän a prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD. Táto ekumenická pobožnosť sa uskutočnila pri príležitosti Európskeho roku mládeže.

Po skončení ekumenickej pobožnosti pokračovalo podujatie charitatívnou akciou, a to benefičným koncertom. Výťažok z neho bol venovaný na úhradu nákladov spojených s rehabilitačným pobytom pre troch bývalých resp. súčasných žiakov školy, ktorí ju potrebujú vzhľadom na ich zhoršenie zdravotného stavu po covide, pričom jeden z nich je ležiaci v kóme. Záštitu nad týmto koncertom mal bývalý prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Podujatie, s posolstvom „Ak pomôžete jednému, pomáhate celému svetu...“, sa uskutočnilo v kežmarskom drevenom artikulárnom kostole. Vystúpila na ňom Lucia Gibarti a uskutočnilo sa aj Queen show.

Po koncerte sa mal program festivalu presunúť najskôr na parkovisko pri gréckokatolíckom chráme a potom do hradu. Trvalý dážď ale znemožnil určitú časť programu zorganizovať, a tak sa uskutočnila aspoň bubnová show, ktorá určite zaujala všetkých návštevníkov podujatia, pretože brazílsky rytmus je každému blízky a účastníci prechádzali centrom mesta až na hradné nádvorie. Tam sa ešte uskutočnila ohňová show, no to bolo zo štvrtkového programu všetko, pretože vytrvalý dážď nedovolil pokračovať v naplánovanom kultúrnom programe.

Druhý festivalový deň sa začal historickým sprievodom centrom mesta Kežmarok všetkých súťažiacich, organizátorov podujatia, členov sprievodných programov a nechýbali v ňom ani čestní hostia festivalu na čele s bývalým prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom.

Festival otvorila za hlavného organizátora podujatia riaditeľka Súkromnej spojenej školy Anna Jurgovianová, potom primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák i predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý prevzal nad podujatím záštitu.

Potom sa už začali všetky súťaže mladých remeselníckych majstrov. Murári, stolári, kaderníčky, kuchári, vizážistky i majstri v odevnej tvorbe sa s vervou pustili do splnenia súťažných zadaní priamo pred očami návštevníkov, čo má u nich tradične výborný ohlas!

Okolie hradu ale nepatrilo iba súťažiam. Na hradnom nádvorí prebiehal kultúrny program, za hradnými múrmi bol priestor pre rôzne súťaže a hry pre deti, pred hradom sa návštevníci mohli pozrieť na prácu starších remeselníkov, ale mohli navštíviť aj strašidelný dom, o ktorý bol opäť veľký záujem.

Súťaží sa zúčastnili študenti zo škôl celej Slovenskej republiky. Od Humenného až po Dunaj. Najúspešnejšou školou v súťažiach sa stala SOŠ Košická z Prešova, ktorej študenti zvíťazili vo dvoch súťažiach (vizáž, kaderník). Po jednom víťazstve získali SOŠ stavebná z Nitry, SOŠ lesnícka drevárska z Liptovského Hrádku, SOŠ potravinárska z Nitry a SOŠ beauty služieb z Košíc. Z kežmarských škôl bola najúspešnejšia SOŠ Garbiarska, ktorá získala až tri druhé miesta a jedno tretie miesto.

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo po dvoch absentujúcich rokoch zapríčinených epidémiou koronavírusu, opäť potvrdilo, že na Slovensku stále máme dostatok šikovných mladých majstrov svojho remesla. Práve takéto podujatia akým je kežmarský Festival študentského remesla sú najlepšou možnosťou ako nielen poukázať šikovnosť študentov, ale aj potvrdiť príslovie, že remeslo má zlaté dno.

Festival bol opäť ozdobou záveru školského roka a pre návštevníkov i študentov samotných bol ozajstným magnetom. Veľký počet návštevníkov na ňom iba potvrdil, že podujatie má svoje pevné miesto medzi školskými i regionálnymi podujatiami. I preto veľké poďakovanie patrí vedeniu kežmarskej Súkromnej spojenej školy, že po dvoch absentujúcich rokoch opäť Festival študentského remesla oživili a už teraz sa tešíme na jeho deviaty ročník v roku 2023.

 

Foto: Mgr. Peter Cintula, Pavol Humeník