V piatok 15. júla 2022 odovzdalo vedenie kežmarskej Súkromnej spojenej školy Mestu Kežmarok kolísku pre kežmarské sobášne obrady.

Kolíska bola vyrobená v dielňach Súkromnej spojenej školy, Biela voda, ktorú vyrobili podľa dizajnérov samotnej školy.

Kolísku Mestský úrad v Kežmarku potrebuje pri sobášnych obradoch, ktoré sa konajú v sobášnej sieni na mestskom úrade a preto si ju objednalo s jedným konkrétnym zadaním. Dnes už kolíska slúži pre potreby mestského úradu.

Nová kolíska sa poriadne na mestskom úrade ani neohriala a už bola aj využitá, pretože iba dva dni po jej prijatí bola potrebná 17. júla na sobášnom prijatí, ktoré sa uskutočnilo v kežmarskej sobášnej sieni!

Ako sa hovorí, zdá sa, že výrobok bol odovzdaný v hodine dvanástej...