Prestavba budov kežmarského gymnázia a školy umeleckého priemyslu bude realitou. Krajskí poslanci na svojom aprílovom rokovaní schválili realizáciu tejto významnej akcie, ktorá si vyžiada investíciu vo výške takmer 12,8 mil. eur. Prešovský samosprávny kraj jej financovanie zabezpečí cez vlastné zdroje a  z úverových prostriedkov Európskej investičnej banky (EIB).

Prešovský samosprávny kraj vstupuje do projektu revitalizácie Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a výstavbu Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Kežmarku. Investičnú akciu, ktorej cieľom je spojiť dve kežmarské stredné školy do jedného celku a skvalitniť tak tunajšie stredné školstvo, odobrili krajskí poslanci na svojom aprílovom zasadnutí (17.4). Rozpočtový náklad projektu predstavuje takmer 12,8 mil. eur a prešovská župa si jeho financovanie plánuje rozložiť na roky 2023-2026. Z vlastných zdrojov na projekt poskytne vyše 10,8 mil. eur, prostriedky z EIB sú vo výške 2 mil. eur.

„Kežmarok čakal na tento projekt veľmi dlho a ja som rád, že sme bližšie k jeho realizácii a po úspešnom verejnom obstarávaní, ktoré týmto môžeme spustiť, začneme s naplánovanými stavebnými prácami. Zahŕňať budú jednak rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky – budovy gymnázia, ktorá prešla aj pripomienkovaním  a vyjadrením krajského pamiatkového úradu a tiež výstavbu nového objektu na mieste súčasnej telocvične gymnázia, kde bude po novom sídliť škola umeleckého priemyslu. Bude to zaujímavá stavba zvonku aj zvnútra, pretože hoci pôjde o dve samostatné školy, budú navzájom zdieľať mnohé priestory a ich žiaci sa denne stretávať. Vytvoríme tu teda moderný a kvalitný školský komplex, o ktorom sa v súvislosti so stredným školstvom v Kežmarku hovorilo niekoľko rokov,“ vyjadril sa k pripravenej investícii predseda PSK Milan Majerský.

Investičná akcia sa konkrétne zameriava na komplexnú rekonštrukciu objektu gymnázia, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a dnes je v nájme Evanjelickej cirkvi. Plánované práce zahŕňajú rekonštrukciu zdravotechniky, elektroinštalácie, vykurovania, kotolne, sociálnych zariadení, povrchových úprav, ale aj podláh či zmenu dispozície a úpravu fasády.  

Druhá časť investičného zámeru rieši prístavbu k budove gymnázia, ktorá sa vybuduje na miestne súčasnej telocvične a sídliť v nej bude Škola umeleckého priemyslu, aktuálne fungujúca v prenajatých priestoroch mesta Kežmarok v tzv. priemyselnej zóne. Vznikne kompletná moderná škola s ateliérmi, spoločenským priestorom, jedálňou a výdajňou stravy, telocvičňou s kompletným príslušenstvom a vybavením.

Následne sa kompletne opravia a zrekonštruujú všetky prípojky, teplovod a vybuduje požiarna nádrž. V rámci celkovej rekonštrukcie sa vyhotovia i sadové úpravy a v rámci tých revitalizácia zelene s oddychovo-športovými zónami, ako aj  spevnené plochy. A zrekonštruuje sa tiež oplotenie.

Školy budú mať spoločne zdieľané priestory ako foyer, jedáleň s výdajňou jedla, telocvičňu, šatne, odborné učebne, resp. laboratóriá, knižnicu, administratívny úsek a pod. Oba prestavené objekty budú debarierizované.

Krajská samospráva má aktuálne projekt na stavebnú časť hotový a k dispozícii právoplatné stavebné povolenie. Stavebné práce plánuje spustiť po úspešnom verejnom obstarávaní, a to najneskôr začiatkom budúceho roka. Pôjde o búracie činnosti, realizáciu prípojok a základov pod prístavbou. Rozpočtované sú na približne 2 mil. eur a PSK ich chce financovať cez úver z EIB.

Na rok 2024 je naplánovaná samotná rekonštrukcia gymnázia a výstavba hrubej stavby budúceho objektu školy umeleckého priemyslu. Predpokladaný náklad týchto prác je 4,4 mil. eur. O rok neskôr a s rovnakým rozpočtom 4,4 mil. eur by mala pokračovať rekonštrukcia gymnázia, hrubá stavba ŠUP a tiež realizácia inštalácií.

V poslednom investičnom roku 2026  by mali byť zrealizované dokončovacie práce, vonkajšie úpravy, komunikácie a oplotenie, čo si vyžiada niečo vyše 2 mil. eur.

 

Zdroj a foto: psk