Zväz hotelov a reštaurácií SR, ako hlavný organizátor jedinej súťaže na Slovensku, ktorá hodnotí prácu manažérov v hoteloch, vyhlásil 7. novembra 2017 v stredisku Jasná výsledky súťaže Hotelier roka za rok 2017. Tento titul získala riaditeľka kežmarského Boutique Hotel Hviezdoslav Sylvia Holopová. Gratulujeme!

Hotelier roka je prestížne profesionálne súperenie hotelierov. Víťazom je vždy profesionál, medzi hoteliermi všeobecne uznávaný, s morálnym a etickým kreditom. Jeho práca je výnimočná, vzorová a má originálny rukopis pri vedení hotela. Do záverečného hodnotenia postúpilo 11 kandidátov a v samotnom finále sa stretli najlepší traja. Nakoniec vyhrala Kežmarčanka Sylvia Holopová!

Súťaž sa koná každý kalendárny rok. Nominovanými účastníkmi súťaže môžu byť hotelieri, ktorí manažujú hotel v Slovenskej republike a spĺňajú kritériá súťaže. Do súťaže o titul Hotelier roka postúpi každý nominovaný účastník, ktorý do 31. 3. vyplní a predloží informácie a dokumenty. Víťaza súťaže určí verejné hlasovanie z troch finalistov, ktoré trvá do konca septembra príslušného roka, najneskôr však do 14 dní pred konaním Jesenného stretnutia hotelierov, kde sa víťaz súťaže vyhlasuje.

Hodnotiace kritériá súťaže: dosiahnuté ekonomické výsledky, recenzie hotela, profesijný životopis, motivačný list, čestné prehlásenie.

Hodnotiaca komisia posudzuje: znalosť špeciálnych programov, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, osobné ocenenia, profesijné certifikáty, aktivity v profesijných organizáciách cestovného ruchu, odbornú publikačnú činnosť, spoluprácu s odbornými školami a dlhodobé profesijné skúsenosti.

Sylvia Holopová: „Pretože som budovala tento hotel od začiatku, od stavby, snažila som sa mu dať pečať výnimočnosti, aby sme sa predovšetkým kvalitou služieb a atmosférou hotela, ako aj osobným prístupom personálu ku hosťom, odlišovali od ostatných zariadení. Chcela som z hotela vybudovať kultúrny i spoločenský stánok a ponúkať nielen ubytovaným hosťom, ale aj verejnosti mesta a regiónu podujatia, ktoré by v nich vyvolali zážitok a pozitívne emócie. Zároveň som snažila vytvoriť v hoteli priestor pre dobrý oddych hostí i aktívny a zábavný, čo sa nám darí. To všetko vyžaduje však veľa úsilia, energie a času. Mojím cieľom bolo vybudovať v našom historickom meste historický hotel so službami, aké si toto mesto a jeho návštevníci zaslúžia. Personál hotela je mladý a tvorivý a ja rada pracujem s mladými ľuďmi a snažím sa, aby z nich boli dobrí odborníci, ktorí poskytujú kvalitné služby, sú k hosťom ústretoví i pozorní a zároveň sú hrdí, že pracujú v tomto hoteli.“

 

Zdroj a foto: Zväz hotelierov a reštaurácií Slovenskej republiky