Hlavným cieľom rekonštrukcie je zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom realizácie stavebných prác, modernizácie vybavenia, zvýšenia hygienických štandardov a zavedením nových služieb.

Milí návštevníci!

V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou na Kežmarskom hrade bude od 25. septembra 2023 do ukončenia rekonštrukcie pokladňa na predaj vstupeniek presunutá a toalety v hradnom areáli budú dočasne nedostupné.  Namiesto nich budú na nádvorí hradu umiestnené náhradné mobilné toalety.

Vedúcim veľkých turistických skupín odporúčame, aby pri plánovaní návštevy Kežmarského hradu počítali s tým, že toalety s dostatočným komfortom a kapacitou v hradnom areáli nebudú k dispozícii.

Sme si vedomí, že rekonštrukcia toaliet spôsobí určitý diskomfort, za ktorý sa vám ospravedlňujeme. Vážime si vašu trpezlivosť a ďakujeme za pochopenie.

Múzeum Kežmarok

 

Viac o prebiehajúcom projekte sa dozviete: https://www.kezmarok.com/?Domov/Projekty/Podpora-udrzatelnosti-a-odolnos...

 

 

Zdroj: kezmarok.com