Organizačný výbor EĽRO informuje občanov Mesta Kežmarok o možnosti prevzatia 2 ks bezplatných vstupeniek na festival Európske ľudové remeslo 2022 s neobmedzeným vstupom.

30. ročník najväčšieho mestského podujatia Európske ľudové remeslo sa uskutoční od 8. 7. 2022 do 10. 7. 2022 v centre Mesta Kežmarok.
Prevziať 2 ks bezplatnej 3 dňovej vstupenky môže zástupca bytovej jednotky – občan s trvalým pobytom v Meste Kežmarok.

Vydávanie bezplatných vstupeniek bude realizované v 4 výdajných miestach v termíne od 15. 6. 2022 do 7. 7. 2022.

Pre získanie vstupenky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

Dve vstupenky platia pre jednu bytovú jednotku (obytný dom, rodinný dom), nie pre jedného občana.
 

Výdajné miesta na prevzatie vstupeniek s určením ulíc:


Mestský úrad Kežmarok, budova radnice, Hlavné námestie 1
Ulice: všetky ulice rodinných domov, ul. Baštova

Matričný úrad Mesta Kežmarok, bývalé pracovisko UniCredit Bank, Hlavné námestie 3
Ulice: Bardejovská, Dr. Alexandra, Garbiarska, Gen. Štefánika, Huncovská, Južná, Košická

Mestská polícia Kežmarok, budova Reduty, Hlavné námestie 3
Ulice: Karola Kuzmányho, Krvavé pole, Lanškrounská, Levočská, Martina Lányho, Možiarska

Kežmarská informačná agentúra, Hlavné námestie 64
Ulice: Nad traťou, Nižná brána, Obrancov mieru, Petržalská, Pod lesom, Pod traťou, Pradiareň, Priekopa, Severná, Toporcerova, Tvarožnianska, Záhradná, Weilburská

 

Vstupenky si môže zástupca bytovej jednotky vydvihnúť podľa ulíc na príslušnom výdajnom mieste počas úradných hodín nasledovne:
Pondelok: 08.00 – 15.00
Utorok: 08.00 – 15.00
Streda: 08.00 – 16.30
Štvrtok: 08.00 – 15.00
Piatok: 08.00 – 14.30

 

Vydávanie voľných vstupeniek bude ukončené dňa 7. 7. 2022 o 15.00 hod. Po tomto termíne sa vstupenky do domácnosti vydávať nebudú.

 

Zdroj: elro.kezmarok.sk