Veci ohľadom prípravy obchvatu mesta Kežmarok sa hýbu.

Samotná realizácia obchvatu je rozdelená na dva úseky:

1. Veľká Lomnica - Huncovce: na konci septembra 2021 sa otvárali obálky na verejné obstarávanie dokumentácie na stavebné povolenie. Ponuky boli vyhodnotené a momentálne prebieha súčinnosť s vybraným uchádzačom.

2. Huncovce - Kežmarok: otváranie obálok podobne ako pri prvom úseku sa konalo v októbri 2021 a 30. 11. 2021 zasadala komisia.

Majetkovoprávne vysporiadanie sa začne po dodaní dokumentácie na stavebné povolenie.

 

Most cez rieku Poprad v Kežmarku

V záverečnej fáze je verejné obstarávanie na most cez rieku Poprad v Kežmarku. Bol už aj vybratý víťazný uchádzač.

Po predložení dokladov bude podpísaná Zmluva o dielo, predpoklad 12/2021. Zahájenie prác na stavbe (minimálne v rozsahu príprav na výstavbu dočasného mosta) sa očakáva v úvode roka 2022.

 

Zdroj a foto: Jana Majorová Garstková