Kežmarčania majú ešte v čerstvej pamäti aké dramatické divadlo sa odohrávalo počas poslednej povodne na moste ponad potok Ľubica na kežmarskom sídlisku Sever. Veľké kmene stromov, ktoré neprešli popod most, zastali na ňom ako neprekonateľná prekážka, zahatali tak cestu rýchlej a veľkej vode, ktorá si potom našla nový tok okolo samotného mosta a zaliala sídlisko Sever.

Dnes sa už naplno pracuje na zmene tohto dopravného úseku. Od pondelka 23. októbra 2017 je most spájajúci kežmarské sídlisko Sever s centrom mesta uzavretý. Ako pre automobily tak aj pre chodcov.

 

Momentálne sa likviduje asfaltová vrstva, no časom príde i na to, že celý most sa jednoducho zbúra a nahradí sa novým. Ten by mal byť osadený vyššie, aby bol pod ním väčší prietok pre prípad vyššieho stavu tamojšieho pretekajúceho potoka Ľubica.

 

Po novom moste by sa mali Kežmarčania prechádzať až začiatkom marca 2018. Najbližšou prechodnou trasou pre chodcov, počas rekonštrukcie mosta, je chodník oproti benzínovej čerpačke na ulici Nižná brána, okolo zadného traktu ihriska základnej školy. Pre vodičov jedinou prístupnou cestou na sídlisko je komunikácia okolo STS.