Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní 26. februára 2019 schválilo rozdelenie finančných dotácií pre športové kluby mimo Mestského športového klubu z rozpočtu mesta na rok 2019 podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016.

Poslanci jednohlasne schválili návrh rozdelenia, ktorý prešiel aj športovou komisiou pri mestskom zastupiteľstve. Z celkového balíka 12 000 eur komisia navrhla schváliť 9000 eur. Zvyšných 3000 eur si komisia nechala v zálohe pre rok 2019, aby mohla v priebehu roka vykryť zaujímavé športové projekty či podujatia.

 

Poslanci schválili rozdelenie dotácií takto:

2000 eur pre občianske združenie FOCUS ON SPORT – účelovo viazané na činnosť florbalového klubu

1300 eur pre Atletický klub ELÁN

1000 eur pre občianske združenie Šport pre všetkých – účelovo viazané na podujatie Detská atletika

1000 eur pre Slovenský rybársky zväz, miestnu organizáciu Kežmarok

1000 eur pre stolnotenisový oddiel TJ STK SEVERKA Kežmarok

900 eur pre horolezecký klub ŠK IAMES Kežmarok – účelovo viazané na podujatie Boulder King konané v septembri 2019

500 eur pre Cyklistický klub Cyklošport Kežmarok

500 eur pre Hokejový klub mládeže, občianske združenie

500 eur pre spoločnosť Sport Timing Slovakia, s.r.o., Kežmarok

500 eur pre Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok