Od 10. júla 2020 bude mestské kúpalisko otvorené, no zatiaľ iba s veľkým bazénom.

Po vysokej čitateľnosti článku na Kežmarskom informačnom expresse, ktorý vyšiel začiatkom júna 2020, že úžitok z kežmarského kúpaliska je pre rok 2020 nulový, pretože mesto ho, pre pandémiu koronavírusu a stratovosť, neplánovalo v roku 2020 otvoriť, je dnes situácia iná. Mesto v priebehu pár dní situáciu prehodnotilo a spustilo vybavovanie nevyhnutných úkonov na sprevádzkovanie kúpaliska, ktoré museli byť uskutočnené.

Medzi nich patrí nielen odber vzoriek vody, ale aj zabezpečenie plavčíkov, bufetárov a ostatného personálu pri pokladni či upratovaní areálu. To sa dňom 8. júla stalo realitou, pretože prišli vzorky odberu vody. V prevádzke bude v prvých dňoch iba veľký bazén. Na vzorky vody a následné otvorenie detského bazénu si občania musia ešte týždeň počkať.

Je potrebné spomenúť fakt, že mesto nechcelo kúpalisko sprevádzkovať, lebo tým prakticky ide vedome do pasívneho finančného schodku, pretože kúpalisko bolo doteraz vždy vo finančnej strate a inak tomu nebude ani toto leto.

Pri vstupe na kúpalisko je potrebné počítať pre pandémiu koronavírusu so sprísnenými hygienickými a protiepidemiologickými opatreniami.

V areáli kúpaliska sú dva bazény s vodou obohatenou morskou soľou. Detský bazén s hĺbkou vody 0,4 m a teplotou vody 35oC a veľký bazén s hĺbkou vody 1,4 m a teplotou vody 28oC.

Vstupné na kúpalisko sa oproti minulému letu nezmenilo.

 

Vstupné na kežmarské kúpalisko:

Obyvatelia bývajúci v Kežmarku:

3 € Dospelý

1,50 € Dieťa nad 100 cm do 18 rokov

1,50 € ZŤP-S, nad 62 rokov

 

Návštevníci bývajúci mimo Kežmarku:

10 € Dospelý

5 € Dieťa nad 100 cm do 18 rokov

5 € ZŤP-S, nad 62 rokov

 

Otváracie hodiny kúpaliska: denne od 9.00 do 19.00 hod.