Okresný úrad Kežmarok oznamuje svojim klientom, že Pozemkový a lesný odbor, ktorý mal sídlo na ulici Mučeníkov 4 a Odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý mal sídlo na ulici Huncovská 1, boli  presťahované na novú adresu.

V začiatku decembra 2021 majú svoje sídlo už na ulici Nižná brána 6, Kežmarok, v budove Okresného riaditeľstva Policajného zboru Kežmarok, a to na prízemí, resp. na 4. poschodí.

Zmenou adries prišlo zároveň aj k úprave telefónnych čísel. Tie sú uverejnené na  web-stránke príslušného odboru v záložke KONTAKTY.

 

Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom. 

 

Zdroj: oúkk

Foto: archív Kežmarský informačný express (budova Okresného riaditeľstva policajného zboru Kežmarok)