Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou hľadá lekárov na výkon prehliadky mŕtvych tiel v Prešovskom kraji, konkrétne v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa. 

Práca je vhodná aj pre lekárov absolventov, lekárov na dôchodku, príp. lekárky na MD. 

Je možnosť výberu služieb, možné je pracovať len počas vybraných hodín a dní v mesiaci. 

V prípade záujmu o výkon prehliadok mŕtvych tiel kontaktujte sekciu súdneho lekárstva a patologickej anatómie úradu: tel: +421-2-208 56 801, e-mail: sslapa@udzs-sk.sk

 

Podrobné informácie k prehliadkam mŕtvych tiel nájdete na: https://www.udzs-sk.sk/sudne-lekarstvo-a-patologicka-anatomia/prehliadky-mrtvych-tiel/