Poslanci Prešovského samosprávneho kraja prerozdelili na svojom rokovaní 19. júna dotácie z vlastných príjmov. Na verejnoprospešné aktivity v oblasti kultúry a športu  pôjde 467 tisíc eur. Prijímateľmi grantov sú mestá, obce, neziskové organizácie, občianske združenia, fyzické a právnické osoby z celého regiónu. 

Zaujímavosťou je, že do Kežmarku príde z tohto finančného balíka iba jediná dotácia, cez Klub volejbalu, na volejbalový turnaj. Okolité mestá – Poprad, Svit, Spišská Belá, Podolínec i Stará Ľubovňa dostali dotácie priamo na konkrétne aktivity samotného mesta, či už v kultúre alebo športe.

Na krajský úrad bolo do stanovej lehoty doručených celkovo 482 žiadostí, z ktorých 9 nespĺňalo kritériá a štyri boli žiadateľmi stiahnuté. Procesom posudzovania prešlo 469 žiadostí, z ktorých napokon poslanci podporili 323 žiadateľov, čo predstavuje takmer 70 %-tný podiel úspešnosti.

Tradične najviac projektov reagovalo na program kultúry, kde bolo uspokojených 220 žiadateľov. Poslanci im pridelili dotácie v objeme 288 550 eur. V oblasti športu v rámci troch podprogramov bolo úspešných 95 žiadateľov a všetkých deväť žiadateľov v podprograme medzinárodnej účasti na športových súťažiach. Spolu do športu smeruje 178 450 eur.

Minimálny objem podpory  pritom predstavoval čiastku 1 000 eur, maximálny 5 000 eur, pri športových reprezentantoch bola horná hranica 15 tisíc eur. O pridelených dotačných peniazoch rozhodovali poslanci krajského parlamentu. Každý z nich mal k dispozícii 7 000 eur. Dotácie pre jednotlivých žiadateľov museli prejsť komisiami za jednotlivé volebné obvody, respektíve okresy kraja.

Najviac peňazí v oblasti kultúry smeruje do podpory festivalov, slávností a iných kultúrnych podujatí. Zastúpená v menšej miere je aj edičná a publikačná činnosť či obnova a oprava kultúrnych domov a pamiatok. Najvyššou sumou boli podporené II. etapa rekonštrukcie Uličky remesiel v Bardejove (5 000 €), výstavba pódia pri Obecnom úrade v Štrbe (5 000 €), multifunkčný mestský park neziskovej organizácie (F)Itcubator (5 000 €)  a monografia obce Malá Domaša (5 000 €).  

V oblasti športu sa grantové peniaze využijú najmä na rekonštrukcie a modernizácie športovísk, technické a tréningové vybavenie, výstavbu areálov, ale aj na organizovanie športových podujatí a turnajov. Maximálnou výškou dotácie bolo podporené mesto Svit, konkrétne UEC majstrovstvá Európy XCM (5 000 €), nasledujú  aktivita OZ Cyklomaratón Prešov (4 900 €), projekt obnovy atletickej dráhy a športového areálu Spojenej školy v Lendaku (4 000 €) a Memoriál Jána Stilla 2017 v Novej Lesnej (4 000 €).

Čo sa týka medzinárodnej reprezentácie, maximálne možná dotácia bola pridelená len hádzanárom Tatrana Prešov (15 000 €). Sumou 5 tisíc eur bol podporený aj Matej Falat, úspešný reprezentant Slovenska v zjazdovom lyžovaní a Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole v Prešove, ktorý robí dobré meno ženskej hádzanej.

Každý podporený projekt musí byť zrealizovaný s finančnou spoluúčasťou žiadateľa. Kraj mohol prideliť najviac 80 percent sumy z celkových nákladov. Podmienkou je aj realizácia projektových zámerov do 30. novembra 2017.

Grantovú výzvu schválili krajskí poslanci pôvodne so sumou 330 tisíc eur, konečnú sumu zmenou rozpočtu napokon zvýšili o 137 tisíc eur. Dôvodom bol veľký počet žiadateľov o dotácie vrátane žiadostí na podporu medzinárodnej reprezentácie.

 

Pridelené dotácie do športu a kultúry podľa okresov:

Bardejov                                                        42 000 €                                            
Humenné                                                       35 000 €
Kežmarok                                                      35 000 €
Levoča                                                                       21 000 €
Medzilaborce                                                   7 000 €
Poprad                                                                       56 000 €
Prešov                                                            84 000 €
Sabinov                                                          28 000 €
Snina                                                              21 000 €
Stará Ľubovňa                                                           28 000 €
Stropkov                                                        14 000 €
Svidník                                                          21 000 €
Vranov nad Topľou                                       42 000 €

 

Zoznam úspešných projektov je uverejnený na stránke Prešovského samosprávneho kraja. Kežmarský informačný express vybral iba projekty z nášho regiónu:

Program ŠPORT

Žiadateľ - Názov projektu – Pridelené eurá

Obec Mlynčeky - Šport - radosť z pohybu - 2000

Obec Vrbov - Street workout - 1000

TJ Tatran Spišské Hanušovce - Nákup záhradného traktora - kosačky - 1500

Obec Rakúsy - Modernizácia multifunkčného športového ihriska v obci Rakúsy - 1400

Mesto Spišská Belá - Obnova detského ihriska na Belianskom rybníku v Spišskej Belej - 1500

Spojená škola, Školská 535/5, Lendak – Oprava atletickej dráhy a športového areálu Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak - 4000

Obec Matiašovce - Zlepšenie vybavenia multifunkčného ihriska - 1500

Klub volejbalu MŠK Oktan Kežmarok – XXI. ročník Memoriálu Františka Mizdoša a 8. ročník Medzinárodných majstrovstiev SR veteránov mužov a žien vo volejbale - 2000

OZ Jánske Blato, Spišská Belá - Strážky - JÁNSKE BLATO 2017 - 2000

Mestský hasičský zbor Spišská Stará Ves - Previerka pripravenosti DHZ okresu Kežmarok - 2000

Celkovo pre okres Kežmarok 18 900 €

OZ Galaxia, Poprad - Podpora reprezentácie na medzinárodných pretekoch C.V.I. v kat.

CHILDREN, JUNIOR A PDD - 2000

Futbalový klub Poprad, o.z. - Zdravotná starostlivosť mládeže FK Poprad - 2000

Obec Liptovská Teplička - Workoutové ihrisko - 2200

Obec Spišský Štiavnik - Traktorová kosačka s vybavením - 2500

Obec Lučivná - Multifunkčné ihrisko 18x14m - 2300

Klub netradičných športov – Extreme Sport Team Vysoké Tatry - Oprava a údržba lezeckej steny v Tatranskej Lomnici - 2. etapa - 2400

Obec Hozelec - Oprava ochranných prvkov a chodníka na futbalovom ihrisku obce Hozelec - 2200

Basketbalový klub mládeže, Svit - Materiálne vybavenie a tréningové pomôcky - 2000

Športový klub Horec, Liptovská Teplička - Športové vybavenie posilňovne - 1000

Obec Mengusovce - Mengusovské rodeo - Memoriál Jána Galla - XX. ročník - 1700

Šport team Nová Lesná - Memoriál Jána Stilla 2017 - 4000

Cyklistický klub Energia Svit - Detská tour Petra Sagana vo Svite - 2100

ACB Slovensko, o.z., Poprad - Podtatranský polmaratón - 2000

Športový klub HORAL-ALTO Slovakia, Svit - HORAL MTB maratón - 2500

Mesto Svit - UEC majstrovstvá Európy XCM - 5000

Celkovo pre okres Poprad 33 900 €

Obec Kamienka - Kamienka športuje - 1250

Mesto Podolínec - Podpora rozvoja futbalových talentov v Podolínci - 1000

Obec Šambron - Športový deň Obce Šambron - 1000

Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa - BV ĽUBOVŇA OPEN CUP 2017 - 1000

Mesto Stará Ľubovňa - Ľubovnianske hry 2017 - 1000

Celkovo pre okres Stará Ľubovňa 5250 €

 

Program: 2 KULTÚRA

RKC, farnosť Slovenská Ves - Odvodnenie kostola sv. Kataríny Alexandrijskej - 1000

RKC, farnosť Spišská Belá - Rekonštrukcia fasády na rímskokatolíckom kostole "Narodenia Pána" v Krížovej Vsi - 3000

Obec Veľká Franková - Modernizácia priestorov kultúrneho domu vo Veľkej Frankovej - 1000

Obec Výborná - Výmena vstupných dverí na kultúrnom dome - 1100

Obec Majere - Rekonštrukcia kultúrneho domu - 1500

Obec Červený Kláštor - Modernizácia hnuteľného majetku KD - vybavenie kuchynky v obci Červený Kláštor - 1000

Obec Ihľany - Zakúpenie osvetľovacej techniky pre kultúrne podujatia organizované v obci Ihľany - 1000

Obec Stará Lesná - Dni obce Stará Lesná - 1000

Obec Toporec - Deň rodákov obce Toporec 2017 - 1000

exTeatro - Divadlo na hrade - 2500

Mesto Spišská Stará Ves - Vitajte v Zamagurí - 1000

Obec Žakovce - Žakovce sa bavia, 2017 - 1000

Celkovo pre okres Kežmarok 16 100 €

Obec Štrba - Pódium pri budove obecného úradu - 5000

Obec Spišská Teplica - Modernizácia osvetlenia javiska - 2000

Obec Vernár - Skultúrnenie tanečnej sály kultúrneho domu - 1000

Spolok goralského dedičstva, o.z., Ždiar - Zabezpečenie ozvučenia pre Múzeum Ždiarsky dom - 1000

(F)Itcubator-IT4TA3, n. o - Multifunkčný mestský park - 5000

Mesto Poprad - XXXV. ročník festivalu Popradská hudobná jeseň - 3400

Obec Batizovce - Deň obce - 1700

Cimbalová ľudová hudba Popradčan - Nahrávanie a vydanie CD nosiča - 1500

Obec Spišské Bystré - Kubašský festival s Petrom Stašákom - 1500

Celkovo pre okres Poprad 22 100 €

Obec Vyšné Ružbachy - Osvetlenie kultúrneho strediska - 1000

OZ CENTRO ARTE - Ateliér CENTRO ARTE - 1000

Obec Čirč – Spomienkové slávnosti pri príležitosti výročia SNP v obci Čirč - úprava amfiteátra II. Etapa - 1250

Obec Ruská Voľa nad Popradom - Výmena stoličiek v kultúrnom dome - 1000

Obec Nižné Ružbachy - Modernizácia osvetlenia a javiskového vybavenia kultúrneho domu - 1000

Obec Chmelnica - Rekonštrukcia sály kultúrneho domu v Chmelnici - 1250

Obec Vislanka - Vybavenie kultúrneho domu hnuteľným majetkom - 1000

Ľubovianska mediálna spoločnosť, s. r. o. - Objavené v ľubovnianskom archíve 1000

Obec Kolačkov - XIII. ročník stretnutia rodákov a folklórny festival pod názvom Deň úcty k domovu - 1000

Obec Plavnica - Deň rodiny 2017 - 1250

Obec Jarabina – XIV. ročník slávností zvykov a obyčajov obce Jarabina "Poznávaj a uchovávaj tradície svojích predkov" - 1000

Obec Kyjov - "Znej pieseň rusínska horami a dolinami pohoria Čergov" - 1250

Obec Hromoš - Vydanie publikácie o obci Hromoš - 1250

Obec Hraničné - Stretnutie rodákov obce Hraničné - 2. Ročník - 1000

Obec Šarišské Jastrabie - Kultúrne leto pod Minčolom 2017 - 1000

Obec Matysová - "Putovanie za krásami rodného kraja - história a súčasnosť." - 1500

Obec Lacková - Lackovský košík - 1000

Obec Litmanová - Litmanovské slávnosti - 1000

Obec Ľubotín - Kultúrne leto v obci Ľubotín - 1000

Latino club, n. o. - Prezentácia regiónu Starej Ľubovne a PSK prostredníctvom tanca v zahraničí - 1000

FS Plavčanka - "Zašopivajme sebe spolu" - Folklórne leto 2017 Plaveč - 1000

Celkovo pre okres Stará Ľubovňa 22 750 €

 

Zdroj: PSK